Ρέθυμνο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης  www.uoc.gr

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Κρήτη είχε προκύψει από νωρίς· γεωγραφικοί και δημογραφικοί λόγοι επέβαλαν να λειτουργήσει εδώ το τρίτο ελληνικό πανεπιστήμιο, ποικίλες όμως αιτίες καθυστέρησαν τη δημιουργία του. Το ιδρυτικό διάταγμα δημοσιεύτηκε το 1973. Έδρα του Πανεπιστημίου ορίστηκε το Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει η ενιαία ακόμα τότε Φιλοσοφική Σχολή και να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο η Σχολή Θετικών Επιστημών.

Η χρονική συγκυρία της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στάθηκε ιδιαίτερα θετική· η κοινωνία διέθετε τη βούληση και τις δυνάμεις να ανανεωθεί. Έτσι, το πανεπιστήμιο προχώρησε από την πρώτη στιγμή σε καινοτομίες και σε γόνιμους πειραματισμούς. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ευτύχησε από την αρχή να στελεχωθεί με καταξιωμένους επιστήμονες, πολλοί από τους οποίους ήρθαν από ευρωπαϊκά και αμερικάνικα ιδρύματα, όπου ήδη απολάμβαναν τη διεθνή αναγνώριση. Οι πρώτοι καθηγητές που ανέλαβαν να οργανώσουν το Πανεπιστήμιο, αλλά και οι επόμενες γενιές, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την καλλιέργεια της έρευνας, τόσο εντός του Πανεπιστημίου, όσο και στη σύνδεση με ερευνητικά κέντρα.

Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το 1977-78. Τη χρονιά εκείνη λειτούργησε το Τμήμα Μαθηματικών στο Ηράκλειο, με ογδόντα πρωτοετείς φοιτητές και η, ενιαία ακόμη τότε, Φιλοσοφική Σχολή στο Ρέθυμνο με εκατόν σαράντα περίπου φοιτητές.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν  πέντε Σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι Τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο. Σε αυτό φοιτούν 17.761 προπτυχιακοί φοιτητές, 1.404 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 1.256 υποψήφιοι διδάκτορες. Το διδακτικό προσωπικό του αποτελείται από 568 διδάσκοντες και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού & εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού. Οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές λειτουργίες του υποστηρίζονται από 327 μέλη διοικητικού και ειδικού τεχνικού & εργαστηριακού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει μία πλούσια και εξαιρετικά οργανωμένη Βιβλιοθήκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Αστεροσκοπείο, πολλά Ερευνητικά Εργαστήρια ενσωματωμένα στα τμήματα, ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, καθώς και δεσμούς με πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα άλλων χωρών.

Οι αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης από ανεξάρτητες αρχές και η σταδιοδρομία των αποφοίτων του, αποδεικνύουν την ποιότητα της ακαδημαϊκής του λειτουργίας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα πανεπιστήμιο της ελληνικής περιφέρειας, έχει σημαντική θέση στο στερέωμα της ευρωπαϊκής έρευνας και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, έχοντας πάντοτε στέρεους δεσμούς με τον τόπο που το φιλοξενεί και την ελληνική κοινωνία.

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο https://www.hmu.gr/

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε το 2019 ύστερα από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Κρήτης. Στο Ρέθυμνο υπάρχει η  Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών με τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (https://www.hmu.gr/mta/)
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Θα λειτουργήσει το 2020-2021)

Σήμερα στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου λειτουργούν οι εξής Σχολές:

 • η Φιλοσοφική Σχολή
 • η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 •  η Σχολή Επιστημών Υγείας

Εγγραφή

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο Σεπτέμβριο και οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων, ώστε να αναζητήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν ο νέος φοιτητής είναι κάτω των 18, κατά την ημερομηνία εγγραφής στη σχολή θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του. Αν είναι άνω των 18 ετών, μπορεί αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο άτομο για να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτά συνήθως είναι:

-Αίτηση για εγγραφή.

-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

– Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄(90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης).

Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων, δεν προσκομίζουν κανένα επιπλέον σχετικό δικαιολογητικό, αφού ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών έχει ήδη γίνει στα Λύκεια και θα επακολουθήσει δειγματοληπτικός έλεγχος και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Στην ίδια  προθεσμία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και στα ΤΕΙ οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α΄, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), όπως και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.

Οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες μπορούν να πληροφορηθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή τους είτε από τις Γραμματείες των Τμημάτων, είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  www.minedu.gov.gr/eksetaseiσ

Σίτιση: Το φαγητό είναι ένα ακόμη ζήτημα που μέχρι τώρα δε σε απασχολούσε. ‘Ήξερες πως στο σπίτι σε περίμενε πάντα κάτι ζεστό και λαχταριστό. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν λίαν συντόμως και σε καλωσορίζουμε και επίσημα στην ενήλικη ζωή. Τα Πανεπιστήμια δίνουν το δικαίωμα στους φοιτητές να σιτίζονται. Ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειάς τους, μερικοί μπορούν να παίρνουν εντελώς δωρεάν τα γεύματά τους, ενώ μερικοί άλλοι θα πρέπει να πληρώνουν ελάχιστα χρήματα. Εκ πείρας, σου λέμε ότι είναι η πιο οικονομική λύση για τις ημέρες με άδειο ψυγείο.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: Με το που περάσουν οι πρώτες-δύσκολες- ημέρες της προσαρμογής, πρέπει να δώσεις προτεραιότητα στην υγεία σου. Κάνε αίτηση στο Πανεπιστήμιό σου για την έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθλαψης και έχε για τα επόμενα χρόνια το κεφάλι σου ήσυχο.

Έξοδα Μεταφοράς: Αν βρεις σπίτι δίπλα ακριβώς στο Πανεπιστήμιο, τότε οφείλουμε να σου δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Όσον αφορά στο πρωινό ξύπνημα, μάθε πως έχεις λύσει το πρόβλημα της ζωής σου. Και πάλι όμως, μη ξεχάσεις να προμηθευτείς τις ειδικές κάρτες μειωμένου εισιτηρίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να γλιτώσεις κάποια έξοδα και να μετακινείσαι εντός και εκτός της πόλης πιο οικονομικά. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για παράδειγμα, έχουν χαμηλότερη τιμή για τους φοιτητές. http://academicid.minedu.gov.gr/

 Ελεύθερος Χρόνος: Φοιτητική ζωή σημαίνει ανεμελιά. Με το που τελειώνουν τα μαθήματα, ο χρόνος σου είναι άπλετος. Δε χρειάζεται όμως να τον περνάς πίνοντας καφέ και σερφάροντας στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις και όλοι οι φοιτητές μπορούν να τις επισκεφτούν δωρεάν. Μήπως ήρθε, λοιπόν, η ώρα να βρεις το αγαπημένο σου άθλημα;

Φοιτητικές Εστίες

Στο Ρέθυμνο το πανεπιστήμιο διαθέτει τη Φοιτητική Κατοικία και το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο “ΞΕΝΙΑ” για τη στέγαση των φοιτητών του.

Φοιτητική Κατοικία

Η Φοιτητική Κατοικία, μια από τις φοιτητικές εστίες, βρίσκεται εντός της πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, η οποία απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Αποτελείται από δύο κτιριακά συγκροτήματα, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του κρητικού χωριού και με δυναμικότητα 143 μονόκλινων δωματίων, πλήρως επιπλωμένων, με αυτονομία θέρμανσης – ψύξης, ατομικό λουτρό και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για κάθε 4 ή 5 δωμάτια υπάρχει κοινόχρηστος χώρος προετοιμασίας γευμάτων και εστίασης, ενώ σε απόσταση 100 μέτρων βρίσκεται το εστιατόριο της πανεπιστημιούπολης.

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ»

Το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ» είναι ένας πολυχώρος πολλαπλών χρήσεων. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στους χώρους του πραγματοποιούνται ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις του πανεπιστημίου και φορέων της πόλης του Ρεθύμνου, ενώ κατά τους θερινούς μήνες, οργανώνονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς φοιτητές, προερχόμενους από άλλα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, ένα τμήμα των χώρων του λειτουργεί ως φοιτητική εστία με δυναμικότητα 29 δωματίων, τα οποία διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό, ατομικό λουτρό και κοινόχρηστο χώρο κουζίνας. Στο υπόγειο του συγκροτήματος υπάρχουν πλυντήρια και στεγνωτήρια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές με ένα μικρό αντίτιμο.

Το Ξενία βρίσκεται μεταξύ των οδών Ν. Ψαρρού 46 (είσοδος εστίας) και

Σοφ. Βενιζέλου 16 (είσοδος εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου)

Για περισσότερες πληροφορίες:

τηλ. 28310-77050, φαξ 28310-77051

Οι περισσότερες πολιτιστικές ομάδες του Ρεθύμνου στεγάζονται στο Φοιτητικό Στέκι που βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου (N. Φωκά 82) και αποτελεί κέντρο ζωής και πολιτισμού για την πόλη, καθώς λειτουργεί, χωρίς περιορισμούς και εσωστρέφεια, για όλο τον κόσμο. Η Μουσική ομάδα και το στούντιό της και η ομάδα Αιμοδοσίας “Φυλή εξ αίματος”, στεγάζονται σε χώρους στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι μουσικές, θεατρικές, κοινωνικές και άλλες δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε στην Πανεπιστημιούπολη, είτε σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όπως το Δημοτικό κήπο, το Ωδείο ή το Σπίτι του Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο blog Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Ρεθύμνου

Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη των πολιτιστικών ομάδων κα Χρυσούλα Σκεπετζή (τηλ. 2831077719 e-mail: 

Διάφορες Ομάδες :

 • Αντιρατσιστική Ομάδα Φοιτητών Ρεθύμνου
 • Δρόμοι της Ανατολής
 • Θεατρική Ομάδα “Σκηνή και Σαπούνι”
 • Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Ρεθύμνου
 • Κινηματογραφιστική Ομάδα
 • Μουσική Ομάδα
 • Ομάδα Αιμοδοσίας “Φυλή εξ αίματος”
 • Φωτογραφική Ομάδα Φοιτητών Ρεθύμνου
 • Ζωγραφική Ομάδα Π-art-Y

www.uoc.gr

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες www.uoc.gr

Καθαριστήρια ΕΝ ΛΕΥΚΩ  Ρούχων Ζυμβρακάκη 14, 741 00 Ρέθυμνο 283 105 8958

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ – ΥΙΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ ΟΕ

Παπανδρέου Ανδρέα, Κόμβος Ατσιπόπουλου, Ρέθυμνο, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟΥ   2831024478

Το Πανεπιστήμιο απέχει με το λεωφορείο 10 με 15 λεπτά από την πόλη, όπου επιλέγουν να νοικιάσουν σπίτι οι περισσότεροι φοιτητές. Εναλλακτικά, ορισμένοι φοιτητές επιλέγουν να μείνουν στην περιοχή του Γάλλου, ώστε να βρίσκονται πολύ κοντά στην πανεπιστημιούπολη.

Υπάρχει και η περιοχή της Καλλιθέας, όμως τα σπίτια είναι παλιά και ακριβά. Ο Γάλλος είναι η καλύτερη επιλογή.

Μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες για ενοικιάσεις κατοικιών στα ακόλουθα links:

Οι τιμές κυμαίνονται σε σταθερά  επίπεδα με τις γκαρσονιέρες να νοικιάζονται από 180 έως 250 ευρώ και τα δυάρια από 280 έως 350 ευρώ περίπου, ανάλογα με την κατάσταση της κατοικίας, την περιοχή και την επίπλωσή της.

Το κόστος του φοιτητικού εισιτηρίου κυμαίνεται από 0,6 εώς 1,8 ευρώ αναλόγως τη ζώνη

Γεύμα σε εστιατόριο : 8-20 ευρώ το άτομο (ανάλογα το εστιατόριο )

Αναψυκτικά : 0,6-1,5 ευρώ σε σουπερμάρκετ 2-3 ευρώ σε μαγαζί

Ποτό : 4-7 ευρώ (ανάλογα με το μαγαζί)

Ψωμί : 0,5-1 ευρώ η φραντζόλα

Τυλιχτό Σουβλάκι η Γύρος : 2-3 ευρώ

Μπύρα :2-5 ευρώ (ανάλογα με τη μπυραρία)

Κόστος εισιτήριου σε συνοικιακούς κινηματογράφους : 3,5-5 ευρώ το φοιτητικό

Κόστος εισιτηρίου σε κεντρικούς κινηματογράφους και πολυκαταστήματα : 5-7 ευρώ το φοιτητικό

Όλο το νησί της Κρήτης φημίζεται για τη ζωντάνια του και τη μοναδική νυχτερινή ζωή που προσφέρει στους επισκέπτες. Στο νομό Ρεθύμνου, μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία από ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ, beach bars, clubs που μπορούν να καλύψουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η νυχτερινή ζωή είναι συγκεντρωμένη στην πρωτεύουσα, στο Ρέθυμνο, αλλά και στα πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα, Αγία Γαλήνη και Πλακιά. Μερικά από τα πιο δημοφιλή μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε στις νυχτερινές σας εξόδους είναι:

Rock Cafe

Βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, στο βενετικό λιμάνι. Είναι ένας μεγάλος και όμορφος χώρος διακοσμημένος με πέτρα και ξύλο. Το περιβάλλον είναι πολύ φιλόξενο και το προσωπικό πολύ φιλικό. Οι καλύτεροι DJs έρχονται για να παίξουν για εσάς την καλύτερη μουσική, R&B, hip-hop, rock, pop.

Juke Box Club

Βρίσκεται στην Αγία Γαλήνη και φημίζεται για τις βραδιές ξέφρενης διασκέδασης που προσφέρει στους θαμώνες! Είναι το πιο ζωντανό club στη νότια ακτή της Κρήτης και κάθε χρόνο γίνεται τόπος συνάντησης για ανθρώπους από όλο το νησί, από όλο τον κόσμο! Αν είστε party-fun σίγουρα θα ενθουσιαστείτε με τη μουσική, το ποτό και το χορό, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Blue Bar

Όσοι είστε λάτρεις της καλής ροκ μουσικής πρέπει να επισκεφτείτε το Blue Bar στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται εκεί για να σας διασκεδάζει με μοναδική μουσική και υπέροχα ποτά. Το περιβάλλον είναι πολύ όμορφο και οι ιδιοκτήτες πολύ φιλικοί.

Τα περισσότερα εστιατόρια και μπαρ βρίσκονται στη παλιά πόλη και κοντά στο λιμάνι. Η παλιά πόλη φημίζεται για τα παραδοσιακά εστιατόρια και καφενεία, ενώ στο λιμάνι μπορούμε να βρούμε σύγχρονα εστιατόρια και διάφορα μπαρ όπου συχνάζει πολύς κόσμος.

Η Κρήτη είναι πασίγνωστη για τον πανάρχαιο πολιτισμό της και τις μοναδικές φυσικές ομορφιές της και γι’ αυτό αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας, με πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ωστόσο, εξακολουθεί να διατηρεί ένα σημαντικό παραγωγικό πληθυσμό, ο οποίος ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, κυρίως με το λάδι, το αμπέλι και το κρασί, τις δυναμικές καλλιέργειες (πρώιμα κηπευτικά), την κτηνοτροφία και την τυροκομία. Η μεγαλόνησος είναι επίσης η περιφέρεια με το μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ της Ελλάδας (18 από τα 101 όλης της χώρας).

Τα σημαντικότερα προϊόντα της κρητικής γης είναι οι ελιές και το ελαιόλαδο, τα σταφύλια, τα κίτρα και γενικά τα φρούτα, το κρασί και η τσικουδιά, τα γαλακτοκομικά, το απάκι, τα ξιδάτα λουκάνικα, οι άρτοι και τα παξιμάδια, το θυμαρίσιο μέλι, το σταμναγκάθι, τα άγρια χόρτα και τα λαχανικά, η σταφίδα σουλτανίνα, τα χαρούπια, τα βότανα και τα αρωματικά φυτά.

Η κρητική διατροφή σήμερα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Προσέλκυσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας ήδη από το 1948, όταν το Ίδρυμα Ροκφέλλερ πραγματοποίησε στην Κρήτη έρευνες για τη διατροφή που θα αποτελούσε το πρότυπο της Μεσογειακής Κουζίνας, η οποία το 2012 αναγνωρίστηκε από την Ουνέσκο ως Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

Το ελαιόλαδο πράγματι είναι το πιο μεγάλο μυστικό της κρητικής διατροφής και της μακροζωίας των Κρητικών.

Η κρητική γη είναι ένας βοτανικός παράδεισος με πάνω από 1700 είδη φυτών, εκ των οποίων τα 159 είναι ενδημικά. Η κρητική κουζίνα χρησιμοποιεί τα βότανα και ιδιαίτερα τη ρίγανη, το θυμάρι, το δεντρολίβανο, το δυόσμο, το κύμινο και το μάραθο, ενώ οι Κρητικοί αγαπούν σε αφέψημα τη μαλοτήρα (τσάι του βουνού), τον έρωντα (δίκταμο), το φασκόμηλο, τη μαντζουράνα και το χαμομήλι.

Αυτά τα φυτά τρώνε όχι μόνο οι Κρητικοί – που διατηρούν μια παράδοση ποιμενικής ζωής από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τις μέρες μας – αλλά και τα κρητικά αμνοερίφια, που έτσι δίνουν εκλεκτό κρέας και εξαιρετικά γαλακτομικά προϊόντα.

Η μυζήθρα, η ξυνομυζήθρα (αλλά και τα λοιπά μαλακά τυριά) συνοδεύουν τα φρέσκα φρούτα, προσφέρονται σαν ορεκτικό ή σαν επιδόρπιο με μέλι και σε αυτές οφείλεται η εξαιρετική γεύση των κρητικών καλιτσουνιών και της σφακιανής πίτας.

Από τις δεκάδες συνταγές του νησιού, τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας είναι: στα σαλατικά και στα ζαρζαβατικά o ντάκος (παξιμάδι, ντομάτα, λάδι, ρίγανη), οι αγκινάρες, τα κουκιά, οι ασκολύμπροι, τα σταμναγκάθια.

Στα κρεατικά οι Κρητικοί λατρεύουν τα σαλιγγάρια που τα μαγειρεύουν ποικιλοτρόπως (μπουρμπουριστοί χοχλιοί, στιφάδο, με αγκινάρες, με άγρια χόρτα, με κουκιά κ.ά.). Τα αμνοερίφια τα ψήνουν αντικριστά ή ψητά στο φούρνο, ή ακόμα μαγειρευτά με αγκινάρες, τσιγαριστά ή φρικασέ με σταμναγκάθι) ενώ η βραστή γίδα συνοδεύεται με μακαρόνια ή με πιλάφι (το λεγόμενο γαμοπίλαφο). Μια ιδιαίτερη συνταγή με κρέας είναι η χανιώτικη τούρτα, που γίνεται με τέσσερα τυριά, αρνίσιο κρέας και δυόσμο. Τα λουκάνικα της Κρήτης (της περιοχής των Χανίων και του Ρεθύμνου είναι ξυδάτα) και το απάκι (κρέας καπνιστό και ξυδάτο) είναι δυό χαρακτηριστικά προϊόντα του νησιού που φτιάχνονται από αρκετούς παραγωγούς.

Στα ζυμαρικά και στις ζύμες, η Κρήτη έχει μια μεγάλη ποικιλία προτάσεων. Οι σφακιανές πίτες και τα γλυκά μυζηθροπιτάκια, είναι οι εμβληματικές κρητικές πίτες, ενώ ακολουθούν τα πιταράκια με μάραθο, οι σαρικόπιτες, η χανιώτικη πίτα, τα μπουρέκια, τα καλτσούνια, τα ξεροτήγανα η πετιμεζόπιτα και η μπουγάτσα. Οι Κρητικοί φτιάχνουν δικά τους ζυμαρικά (όπως τα σιουφικτά μακαρόνια, το μαγγίρι, τις χυλοπίτες). Τέλος με τα ψάρια οι Κρητικοί δεν τα πάνε και πολύ καλά, ίσως ξεχνούν ότι είναι νησιώτες κι έτσι το ροφό τον μαγειρεύουν όπως και το κατσίκι… με μπάμιες!

Τα στέκια χωρίζονται σε δυο περιοχές, την παλιά πόλη και το λιμάνι. Την παλιά πόλη κατά κύριο λόγο επισκέπτονται οι φοιτητές, οι οποίοι προτιμούν κάτι ήρεμο και παραδοσιακό. Αντιθέτως, το λιμάνι επιλέγουν οι φοιτητές που προτιμούν λίγο πιο ξέφρενη διασκέδαση.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Πανηγύρι της Υπαπαντής (Μαριού)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου (Ζωνιανά, Πλακιάς)

ΜΑΪΟΣ

Πανηγύρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Αξός)

ΙΟΥΝΙΟΣ

Πανηγύρι της Ανάληψης (Ανώγεια)

Πανηγύρι της Ανάληψης (Πάνορμο)

ΙΟΥΛΙΟΣ

Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα (Άδελε, Χρωμοναστήρι)

Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία (Αρχαία Ελεύθερνα)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Πανηγύρι της Παναγίας (Αγία Γαλήνη, Κοξαρέ, Σελιά, Αξός)

Πανηγύρι της Παναγίας του Χάρακα (Μπαλί)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Πανηγύρι του Σταυρού (Αξός)

Υπάρχει εκτεταμένο επαρχιακό και κοινοτικό οδικό δίκτυο, ενώ το λιμάνι του Ρεθύμνου συνδέεται απευθείας με το λιμάνι του Πειραιά. Δεν υπάρχει όμως αεροδρόμιο και ο νομός εξυπηρετείται αεροπορικώς από τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Αστικά λεωφορεία εξυπηρετούν την πόλη και τους οικισμούς του Ρεθύμνου από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Υπεραστικά Λεωφορεία συνδέουν το Ρέθυμνο με όλους τους Νομούς της Κρήτης (www.rethymno.gr).

ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου

Ιστοσελίδα: e-ktel.com

Διεύθυνση: ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΘ.ΚΕΛΑΙΔΗ
ΤΚ: 731 36, Χανιά
Τηλ: 28210-93305/93257
Fax: 28210-90720
email: 

Αεροπορικές Εταιρείες

 • Olympic Air

Τηλέφωνο (απο σταθερο): 801 801 0101, (απο κινητό): +30 210 3550500

 • Aegean Air

Τηλέφωνο: 801 11 20000

 • Sky Express

Τηλέφωνο: 801 11 28 28 88, (+30) 2810 223800

Ακτοπλοϊκές Εταιρείες

 • Α.Ν.Ε.Κ.

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 4197400, 210 4197420

 • Minoan Lines

Τηλέφωνο: 2104145700

 • HELLENIC SEAWAYS

Τηλέφωνο: 210 4199000

ΤΑΧΙ Ρεθύμνου

Ιστοσελίδα: www.taxirethymno.gr

Διεύθυνση: ΧΟΡΤΑΤΖΗ Γ. 20, Ρέθυμνο

Τ.Κ.: 74100, Ρέθυμνο Κρήτης

email:

Τηλ: 28310 25000-18300

F2G Wind: 6909588988

CU Vodafone: 6957090255

What’s Up: 6979604440, 6979604200

Δίπλα στη νέα πόλη του Ρεθύμνου, δίπλα στη σύγχρονη οικοδομική δραστηριότητα, βρίσκεται η παλιά πόλη, με εμφανή τα κατάλοιπα του περάσματος πολλών ανθρώπων και πολιτισμών ανά τους αιώνες. Μέσα στην παλιά πόλη, λοιπόν, μπορεί κανείς να συναντήσει τα διατηρητέα βενετσιάνικα κτίρια με τις χαρακτηριστικές τους προσόψεις, σπίτια παλιότερων εποχών, και να περιπλανηθεί μέσα σε στενά δρομάκια. Η Φορτέτσα είναι το φρούριο που έχτισαν οι Βενετοί το 1573, μετά από επίθεση πειρατών που έκαψαν και λεηλάτησαν την πόλη, για να προστατευτούν από τις επιδρομές από θαλάσσης. Της ίδιας εποχής είναι και το βενετσιάνικο λιμάνι, η Λόντζια και η Κρήνη Rimondi, με την περίτεχνη γλυπτή διακόσμηση, όπου το νερό τρέχει από τα στόματα τριών λιονταριών. Ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου (οδός Εθνικής Αντιστάσεως) είναι μια μονόκλιτη βασιλική με στολισμένη είσοδο κι εντυπωσιακή αναγεννησιακή αρχιτεκτονική και ήταν το καθολικό μοναστηριού Φραγκισκανών μοναχών. Βασιλική με τρία κλίτη είναι ο ναός της Κυρίας των Αγγέλων, που ήταν αφιερωμένος στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή του τάγματος των Δομινικανών μοναχών. Υπάρχουν όμως και τούρκικα τζαμιά, που εντυπωσιάζουν με τις θόλους και τους μιναρέδες τους, όπως είναι το Καρά Μουσά Πασά και το Βελή Πασά τζαμί αλλά και το Νερατζέ τζαμί που είναι το ψηλότερο και βρίσκεται στη βενετσιάνικη πλατεία της πόλης. Πολύ σημαντικές είναι και οι μονές και τα μοναστήρια του νομού. Ιστορικής σημασίας είναι η Μονή Αρκαδίου, που βρίσκεται κεντρικά του νομού. Η εκκλησία χρονολογείται στα 1587 και βρίσκεται σε ένα πολύ όμορφο φυσικό τοπίο. Κατά την επανάσταση του 1866 εναντίον των Τούρκων οι κάτοικοι της περιοχής και οι καλόγεροι κλείστηκαν στο μοναστήρι με πολλά πυρομαχικά και μπαρούτι και αντιστάθηκαν σε επίθεση 15000 Τούρκων για δύο ημέρες. Όταν πια εισέβαλαν οι Τούρκοι, οι υπερασπιστές της μονής με επικεφαλής τον ηγούμενο Γαβριήλ έβαλαν φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και θάφτηκαν όλοι μαζί με τους εισβολείς στα ερείπια. Από τότε αποτελεί σύμβολο της αντίστασης και του αγώνα για την ελευθερία. Στα νότια παράλια, στο χωριό Πρέβελη, στην έξοδο του κουρταλιώτικου φαραγγιού μέσα σε πολύ πυκνή βλάστηση, υπάρχει η ομώνυμη μονή. Ο δίκλιτος ναός, που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, χτίστηκε το 16ο αιώνα και ανακαινίστηκε το 1911. Έχει μουσείο και βιβλιοθήκη, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την τοποθεσία αλλά και την υπέροχη θέα προς το Λιβυκό πέλαγος. Το Σπήλαιο Σφεντόνη στους πρόποδες του Ψηλορείτη βρίσκεται κοντά στο χωριό Ζωνιανά, σε υψόμετρο περίπου 800 μ., και είναι το πλουσιότερο σε φυσική ομορφιά σπήλαιο στο νησί. Το Ιδαίον Άντρο, πάνω στον Ψηλορείτη στο οροπέδιο της Νίδας, ήταν πολύ ιερός χώρος καθώς, σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ έκρυψε η Ρέα τον νεογέννητο Δία από τον πατέρα του, τον Κρόνο, που θα τον σκότωνε φοβούμενος πως θα του πάρει την εξουσία. Λατρευτικά σκεύη, αγαλματίδια και ασπίδες που βρέθηκαν εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

(www.axiotheata-mnhmeia.gr).

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου υπάγεται στην ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στεγάζεται από το 1991 στο πενταγωνικό κτίριο, το οποίο ορθώνεται μπροστά από την κύρια πύλη της Φορτέτσας. Τα εκθέματά του δίνουν μια διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του νομού από τη νεολιθική εποχή έως τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Παρουσιάζονται κατά χρονολογικές ενότητες και κατά ανασκαφικά σύνολα. Στις συλλογές περιλαμβάνονται ευρήματα από σπήλαια, οικισμούς και νεκροταφεία μινωικών χρόνων, καθώς και αντικείμενα γεωμετρικών, αρχαϊκών, κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων που βρέθηκαν στις ανασκαφές σημαντικών αρχαίων πόλεων. Σκοπός του Μουσείου είναι η προβολή της πολιτισμικής ιστορίας του τόπου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαφόρων εκδηλώσεων πολιτισμού, στο χώρο του Μουσείου (odysseus.culture.arxaiologiko.gr).

Το βενετσιάνικο κτίριο του Ιδρύματος, ιστορικό διατηρητέο μνημείο του 17ου αι., προσφέρει τον ιδεώδη χώρο για την παρουσίαση των συλλογών του, ενώ παράλληλα η λειτουργία του Μουσείου συμβάλλει στην προστασία του μνημείου. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου (μόνιμη έκθεση) εκτείνονται σε πέντε αίθουσες και περιλαμβάνουν κυρίως αντικείμενα της παραδοσιακής χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης (http://odysseus.culture.laografiko.gr). Ο Δήμος Ρεθύμνου διοργανώνει κάθε καλοκαίρι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο φρούριο της Φορτέτσας χαρίζοντας στους Ρεθεμνιώτες πολίτες αξέχαστες βραδιές με αύρα πολιτισμού. Το Α΄ Φεστιβάλ Αναγεννησιακού Θεάτρου πραγματοποιήθηκε. το 1987 και κάθε καλοκαίρι οι Ρεθεμνιώτες πολίτες αγκαλιάζουν το θεσμό, κατακλύζοντας τη Φορτέτσα. Εκτός από θεατρικές παραστάσεις, το φεστιβάλ περιλαμβάνει μουσική, εκθέσεις, ομιλίες, όλα σχετικά με την Αναγέννηση ή Ενετοκρατία στο Ρέθυμνο, εποχή που η πόλη γνώρισε ιδιαίτερη πνευματική άνθιση. Εκτός από το Θέατρο Ερωφίλη στην Φορτέτσα, ορισμένες συναυλίες γίνονται στο Ωδείο Ρεθύμνου που βρίσκεται στην Παλιά Πόλη, ενώ όλες οι εκθέσεις ζωγραφικής γίνονται στην αίθουσα πυροβολικού στη Φορτέτσα. Το Ρεθεμνιώτικο καρναβάλι είναι το μεγαλύτερο στην Κρήτη και από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Η κορύφωση των εκδηλώσεων γίνεται με τη μεγάλη παρέλαση των αρμάτων την τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Το «Κυνήγι του Μεγάλου Θησαυρού», που αποτελεί πλέον θεσμό κάθε χρόνο, το αγαπημένο παιχνίδι ρεθεμνιωτών κάθε ηλικίας, διεξάγεται δύο εβδομάδες πριν το καρναβάλι. Η δυσκολία του, που αυξάνεται κάθε χρόνο, τους έχει αναγκάσει να μάθουν σε βάθος την ιστορία και τα μνημεία της πόλης. Η επόμενη εκδήλωση που γίνεται είναι το γλέντι της Τσικνοπέμπτης που γίνεται στο Πλάτανο (Κρήνη Ριμόντι) και τη μικρή Παναγία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική για όλα τα γούστα, μεζέδες και κρασί. Τοπικές εορτές: 21 Μαΐου (μάχη της Κρήτης), 8 Νοεμβρίου (ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου) (www.ekdhlwseis.gr).

Νοσοκομείο Ρεθύμνου, 28310 87100

Τηλεφωνικό κέντρο, 28313 42100

ΕΚΑΒ, 166

Τροχαία Ρεθύμνου, 28310 88166

Αστυνομικό τμήμα, 28310 88154, 88155

Άμεση Δράσ, 100

Πυροσβεστική Υπηρεσία, 199, 28310 22222,35288

ΟΑΕΔ, 28310 27131, 55953

ΕΛΤΑ, 28310 22303

Δ.Ο.Υ., 28310 24742

ΚΤΕΛ, 28310 22212

ΤΑΞΙ ΑΜΕΑ, 28310 56678

Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, 28310 20248

Αεροδρόμιο Ηρακλείου, 2810 344324

Αεροδρόμιο Χανίων, 28210 63366

Δήμος Ρεθύμνης

Γραφείο Δημάρχου, 28313 41301-5

Χάρτης

Φωτογραφίες

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora