Χίος

Στη Χίο υπάρχουν τρία τμήματα: το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης,  το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού. Τα links των σχολών είναι:

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής, καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της: Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) και Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι «νέου τύπου» μηχανικοί. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας, με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά τα ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή.  Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές επιλογής μίας εκ των τριών ακόλουθων κατευθύνσεων: Λογιστική – Χρηματοοικονομική, Διοίκηση, Τουρισμός

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα, οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έχει φτιάξει οδηγό επιβιώσεις  που είναι ένα εργαλείο, κυρίως για τον πρώτο καιρό στο νησί.
Το σχήμα και το μέγεθός του είναι τέτοια που μπορεί να τον έχει κάποιος πάντα μαζί του και να τον συμβουλεύεται. Τον οδηγό θα τον βρείτε σε αυτό το link: www.aegean.gr

Στη Χίο λειτουργεί Φοιτητική Εστία και ταυτόχρονα μισθώνονται δωμάτια σε ξενοδοχεία. Οι φοιτητικές εστίες απέχουν περίπου 2 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου και η σύνδεση πραγματοποιείται είτε μέσω αστικών λεωφορείων είτε μέσω λεωφορείων, ιδιωτικών εταιριών, που συνάπτουν σύμβαση με το Πανεπιστήμιο. Συνήθως κάθε 30 λεπτά υπάρχει λεωφορείο έξω από τις εστίες, το οποίο πηγαίνει τους φοιτητές στη πόλη.

Ένα δωμάτιο των εστιών απαρτίζεται από δύο κύριους χώρους, το λουτρό και το κρεβάτι-καθιστικό. Κάθε δωμάτιο προορίζεται για έναν μόνο φοιτητή (δηλαδή δεν το μοιράζονται 2 ή περισσότεροι φοιτητές όπως σε άλλες φοιτητικές εστίες). Οι φοιτητικές εστίες διαθέτουν δωρεάν internet και lan. Επιπρόσθετα, στο 2ο κτίριο και συγκεκριμένα στο υπόγειο χώρο του, υπάρχουν επαγγελματικά πλυντήρια και στεγνωτήρια, μέσω των οποίων μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες υγιεινής. Για να λειτουργήσει ένα πλυντήριο και στεγνωτήριο απαιτείται η χρήση μιας μάρκας, την οποία προμηθεύεσαι από τον επιστάτη ή τον υπεύθυνο των εστιών. Οι φοιτητικές εστίες απαρτίζονται από 179 δωμάτια, θεωρητικώς, εκ των οποίων το ένα σίγουρα χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο των εστιών και συνήθως ακόμα 4-5 για έκτακτες ανάγκες. Συνεπώς, τα ελεύθερα δωμάτια είναι 175 περίπου στο σύνολο.

Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα μείνουν στις εστίες, θα πρέπει την ημέρα της εγγραφής να καταθέσετε στη Φοιτητική Μέριμνα τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση. Το έντυπο αυτό το παίρνετε έτοιμο από τη Φοιτητική μέριμνα. 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (τελευταίου έτους) από τη ∆ΟΥ ή επικυρωμένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους α) των γονέων ή του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, και β) του ίδιου του φοιτητή (αν υπάρχει, και υποχρεωτικά για φοιτητές άνω των 25 ετών) * Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης των γονέων, βεβαίωση από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. και βεβαίωση της κατά νόμο αρμόδιας αρχής, από την οποία προκύπτει το εισόδημα της οικογένειας κατά το προηγούμενο έτος. * Για φοιτητές με γονείς μισθωτούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, βεβαίωση της υπηρεσίας των γονέων για το ύψος των αποδοχών τους. 3. Για φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι, βεβαίωση δικαστικής αρχής ή σε περίπτωση διάστασης ένορκη βεβαίωση δυο μαρτύρων.

Φοιτητικό «Πάσο» Την ημέρα της εγγραφής σας θα πάρετε από τη Γραμματεία και το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), μια κάρτα που σας δίνει τη δυνατότητα: • να έχετε φθηνά εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία, πλοία, τρένα, μετρό κλπ.) και σε διάφορους πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους και δρώμενα (κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία, αγώνες κλπ.) • να τρώτε δωρεάν στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου (Φοιτητική Λέσχη). 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 5. Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία των γονέων. 6. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα σας, όπου φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών. 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 8. Εφόσον υπάρχουν αδέλφια που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, βεβαίωση από το Ανώτατο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που σπουδάζουν ή από τη Στρατολογία ή από τη Μονάδα που υπηρετούν τη θητεία τους. 9. Για φοιτητές με ειδικές ανάγκες ή με άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, σχετική βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. 10. Για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών πιστοποιητικό της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων. 11. Για φοιτητές με γονείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιατρική γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Τέλος οι φοιτητές που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει επίσης να καταθέσουν: • Κύπριοι φοιτητές: Πιστοποιητικό απορίας που εκδίδει το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ώστε να έχουν το δικαίωμα σίτισης – στέγασης. • Αλλοδαποί φοιτητές: Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσής τους για υποτροφία που τους παρέχεται.

Φοιτητικοί Σύλλογοι. Κάθε Τμήμα έχει το δικό του Σύλλογο, μέσα από τον οποίο οι φοιτητές συζητούν και διεκδικούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών, της ποιότητας ζωής και γενικότερα του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, διοργανώνουν πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις.

Μέσω του Συλλόγου τους οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του Τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και στο συλλογικό όργανο των φοιτητών των ελληνικών Πανεπιστημίων, την ΕΦΕΕ. Η συμμετοχή σας στη διαχείριση των ‘Κοινών’ και στη λήψη των αποφάσεων είναι πολύ σημαντική και συνδέεται με την ποιότητα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Γι’ αυτό σας προτείνουμε να συμμετάσχετε ενεργά, με κριτικό πνεύμα και δημιουργικότητα σε αυτούς τους Συλλόγους.

Φυσικά, ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε μια πρώτη γεύση από τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου είναι να παρευρεθείτε στην πρώτη Συνέλευση που θα γίνει.

Κάθε τμήμα έχει πολλές δραστηριότητες που μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει, σπουδές και εμπειρίες στο Εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες. Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο προέλευσης. Στους φοιτητές παρέχεται υποτροφία.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει στη Χίο την πρώτη επίσημη ποδοσφαιρική ομάδα η οποία αγωνίζεται στα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα κερδίζοντας τίτλους. Για τους λάτρεις άλλων αθλημάτων υπάρχουν δραστηριότητες όπως μπάσκετ ή κολύμβηση. Όλες οι ομάδες καθοδηγούνται από τον προπονητή του Πανεπιστημίου.

Για όσους αγαπούν τις τέχνες και τη διασκέδαση υπάρχουν θεατρικές, χορευτικές και άλλες ομάδες οι οποίες, συνδυάζοντας την απόκτηση γνώσης και την επιμόρφωση με διασκέδαση και ευχάριστες νέες παρέες. Τέλος, τα τμήματα και οι φοιτητές τους διοργανώνουν διαρκώς νέες δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό, ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Όλες οι δράσεις είναι ανοικτές στο κοινό και στη συμμετοχή όλων των φοιτητών της Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ: http://www.ba.aegean.gr

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης διαθέτει για τη διασκέδαση τον φοιτητών αθλητικές ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και πόλο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ: http://www.fme.aegean.gr

Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας φοιτητής στη Χίο πέρα από αυτές της σχολής του η οποίες είναι: ορεινή πεζοπορία, ποδηλασία, ιαματικά λουτρά και καταδύσεις. Πληροφορίες για αυτές της δραστηριότητες θα βρείτε στα ακόλουθα links:

 1. https://www.facebook.com
 2. https://www.chios.gr
 3. https://www.chios.gr
 4. https://www.chios.gr

Τέλος υπηρεσίες για φοιτητές όπως πλυντήρια, θα βρουν οι φοιτητές στις εστίες της Χίου όπως αναφέρετε και παραπάνω.

Ένα ενδεικτικό κόστος ενοικίου μιας φοιτητικής στέγης κυμαίνεται από 200-300€. Επίσης, οι φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δικαιούνται, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας, έκπτωση 50% στην οικονομική θέση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επίσης οι φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας, έχουν μειωμένο εισιτήριο 0.60€ στο υπεραστικό ΚΤΕΛ (πράσινα λεωφορεία) και στα αστικά λεωφορεία (μπλε) 0.80 €. Τέλος, υπάρχουν κάποια εστιατόρια όπως το Νεκταρίνι που κάνουν προσφορές για φοιτητές http://chioscitybus.gr

Τέλος, στη Χίο υπάρχει μόνο θερινός κινηματογράφος και το κόστος τον εισιτηρίων είναι 5 €.

Το καλοκαίρι είναι ανοιχτές πολλές ταβέρνες, καφετέριες και νυχτερινά μαγαζιά σε διάφορα χωριά γύρω από την πόλη της Χίου. Το χειμώνα, τα περισσότερα μαγαζιά κλείνουν, απομένουν ανοιχτά αυτά που είναι στο λιμάνι και στα στενά της πόλης. Έτσι, η νυχτερινή ζωή του νησιού το χειμώνα είναι στο λιμάνι της Χίου με πολλές καφετέριες στη «σειρά», οι οποίες το βράδυ γίνονται και νυχτερινά μαγαζιά. Νυχτερινή ζωή μέχρι αργά το βράδυ μπορεί κανείς να βρει στην Κώμη, στη Λαγκάδα, στη Βολισσό και στο Πυργί. Στο παρακάτω link θα βρείτε μαγαζιά για τη νυχτερινή σας έξοδο: (www.helpmetravel.gr/nightlife)

Η χιώτικη κουζίνα παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον γιατί πολλά από τα φαγητά της δεν απαντώνται σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Συνηθίζονται πολύ οι διάφοροι ψευτοκεφτέδες, με σπανάκι, βλαστάρια μολόχας, μάλαθρο (μάραθο) ή άλλα χόρτα, αλλά και οι ταραμοκεφτέδες, που ζυμώνονται με σέσκουλα, σπανάκι και αρμπέτα και σερβίρονται με σάλτσα ντομάτας, και οι πατατοκεφτέδες με δυόσμο. Οι πίτες στη Χίο είναι κυρίως οι χορτόπιτες, τα μπουρεκάκια ταμπουρά και οι ταμπουρόπιτες (με την κίτρινη κολοκύθα, με την οποία γεμίζουν και τα ντόπια ραβιόλια). Ένα αγαπημένο ανοιξιάτικο φαγητό που σήμερα τείνει να εξαφανιστεί ήταν το σφουγγάτο με κουτσουνάδες (ομελέτα με τα φύλλα της παπαρούνας, προτού ανθίσει) και το σφουγγάτο με τα φρέσκα κουκιά. Μια παράξενη συνταγή που απαντάται σε πολύ λίγα μέρη είναι η σούπα της γλιστρίδας. Πολύ ιδιαίτερο είναι και το μαγειρευτό χοιρινό με τους τηγανητούς βόλους από πλιγούρι που ζυμώνονται με ζωμό κρέατος. Τα γιορτινά φαγητά περιλαμβάνουν πάντα κρέας, συνήθως κατσίκι, είτε γεμιστό (πλάτη με συκώτι και πνευμόνια με ρύζι και μυριστικά) είτε ως πιλάφι, που θυμίζει κάπως το ατζέμ. Σερβίρουν και τη γίδα βραστή σε σούπα αβγολέμονο, το μοσχάρι ή τον μπακαλιάρο με ελιές. Το λαγό στον φούρνο λαδορίγανη και στην κατσαρόλα με χόρτα, αλλά και στιφάδο. Άλλοτε μαγείρευαν και διάφορα πουλιά με τραχανά ή με χερίσιο φιδέ. Το καλοκαίρι, πολλές νοικοκυρές συνοδεύουν το κυρίως φαγητό τους με πράσινες τηγανητές ντομάτες, τις οποίες αφού κόψουν σε φέτες τις αλευρώνουν. Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις και το χιώτικο μελιτζανοπίλαφο, με το δυόσμο, που θυμίζει πολύ το ρύζι των γεμιστών, αλλά και το μπεγότο, τη μαριδόπιτα (ή γονόπιτα) με τις ροδέλες του κρεμμυδιού.

Εκτός από τα αλμυρά, η χιώτικη κουζίνα φημίζεται και για τα γλυκά της. Τα οποία είναι: αμυγδαλόπαστα, αμυγδαλωτά (με άρωμα κανέλας ή ανθόνερου), αμυγδαλωτά με μανταρίνι, κουρκουμπίνοι, με γέμιση αμυγδάλου ή χωρίς, μαμούλια, είδος κουραμπιέδων γεμιστών με ξηρούς καρπούς και με ανθόνερο, μασουράκια (σιροπιαστά με φύλλο και αμύγδαλα), μαστίχα υποβρύχιο, μαστιχάκια (γλυκά πιτάκια με φύλλο κρούστας γεμισμένα με αμύγδαλα, πικραμύγδαλα, ξύσμα λεμονιού και ανακατεμένα με ασπράδια, μαστίχα γλυκό και κοπανισμένη μαστίχα), μποδίνο (γλυκό με ψωμί και αβγά), παστιτσάκια (ζύμη με βούτυρο και αβγά, γεμιστή με γλυκό βύσσινο και ψημένη στον φούρνο), ρεβανί (με γάλα και άρωμα λεμονιού), ραθούρια (ζύμη με χυμό πορτοκαλιού και αβγά, με σιρόπι από μέλι αρωματισμένο με κανέλα), σάμαλι με μαστίχα.

Τέλος τα υπέροχα σπιτικά ποτά που φτιάχνουν οι κάτοικοι της Χίου είναι: Μανταρινάδα, λικέρ από κουκούτσια βερίκοκων, σουμάδα (από αμύγδαλα), σούμα (τσίπουρο από σύκα), Κουρουνιώτικο ή Μεστούσικο γλυκό κρασί.

Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, στη Χίο, πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βορείου Αιγαίου αλλά και πλήθος άλλων θεατρικών ομάδων ανεβάζουν κάθε χρόνο ενδιαφέρουσες και ποιοτικές παραστάσεις. Σε χώρους όπως το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης φιλοξενούν πολλές εκδηλώσεις. Σε πολλές αίθουσες τέχνης και ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε κάποιες από τις δεκάδες εκθέσεις από Χιώτες και άλλους καλλιτέχνες.

Η έκθεση Αγροτουρισμού η οποία πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κήπο της Χίου τα τελευταία χρόνια διοργανώνεται η γιορτή του Αγροτουρισμού. Στη γιορτή η οποία διεξάγεται, τέλη Ιουλίου αρχές Αυγούστου, θα βρείτε τρόφιμα, προϊόντα με μαστίχα, εσπεριδοειδή ντόπιας παραγωγής, άλλα και πολλά περίπτερα με τουριστικές υπηρεσίες όπως καταλύματα, ξενώνες, είδη λαϊκής τέχνης, είδη αγγειοπλαστικής και τοπικές εκδόσεις.

Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνται πλήθος πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, μουσικοχορευτικές βραδιές, συναυλίες και ομιλίες. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαφορετικό κάθε χρόνο γι΄ αυτό, όποιος επιθυμεί να το παρακολουθήσει θα πρέπει να ενημερώνεται από το Τμήμα Τουρισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου στο τηλέφωνο (+30)22710 40534.

Το Φεστιβάλ  Αξάνεμος διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από το Σύλλογο Καλαμωτουσών Χίου. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και υποστηρίζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βορείου Αιγαίου. Θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, ντοκιμαντέρ, εκθέσεις φωτογραφίας, συναυλίες συγκροτημάτων αλλά και αφιερωματικές συναυλίες σε μεγάλες Ελληνικές προσωπικότητες, κινηματογραφικές προβολές, κουκλοθέατρο αλλά και παιχνίδια για τα παιδιά είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ την περίοδο του Αυγούστου.

Κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου στο Λιμένα πραγματοποιείται η γιορτή των ψαράδων στα Μεστά. Από το πρωί αρχίζει ο διαγωνισμός ψαρέματος και τα καΐκια ξανοίγονται στα ανοιχτά για να επιστρέψουν μετά από μερικές ώρες πίσω στο λιμάνι. Οι συμμετέχοντες δίνουν τη ψαριά τους για ζύγισμα και από εκείνη τη στιγμή ξεκινά το γλέντι με χορό τραγούδι και το καθάρισμα των ψαριών. Το βράδυ δίνεται ο καθιερωμένος χορός των ψαράδων, σερβίρεται κακαβιά, και βραβεύονται οι νικητές του διαγωνισμού.

Η γιορτή της σούμας. Η σούμα είναι ούζο από αποξηραμένα σύκα και η παραγωγή της γίνεται μια φορά το χρόνο με ειδική άδεια από το χημείο του κράτους. Από το πρωί οι κάτοικοι του χωριού ετοιμάζουν διάφορα εδέσματα, γλυκά και φαγητά για τη γιορτή που ξεκινά το βραδάκι στην πλατεία του χωριού στα Μεστά, στην οποία οι παραδοσιακοί χοροί διαδέχονται ο ένας τον άλλον από τα τοπικά συγκροτήματα.

Απέναντι από το επίνειο του οικισμού Έλατα (Αγία Ειρήνη) απλώνεται το νησάκι Άγιος Στέφανος. Εκεί βρίσκεται και η ομώνυμη εκκλησία που γιορτάζει από τη 1 έως τις 2 Αυγούστου με ένα μεγάλο πανηγύρι στη μνήμη του Αγίου. Καΐκια ξεκινούν από το λιμάνι της Αγίας Ειρήνης και το Λιμένα Μεστών δημιουργώντας μια θαλάσσια πομπή. Ακολουθεί πανηγύρι που κρατάει δυο μέρες με φαγητά από την τοπική κουζίνα των νοτίων καστροχωρίων της Χίου.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, τα μεγάλα πανηγύρια που αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς του νησιού είναι το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλλας στις 22 Ιουλίου και της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Άλλα πανηγύρια στη Χίο μπορείτε να βρείτε και εδώ: www.chios-tours.gr

Η πρόσβασή σας στο νησί της Χίου μπορεί να γίνει είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο. Προγραμματισμένα αεροπορικά δρομολόγια εκτελούνται σε σχεδόν καθημερινή βάση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Επίσης, υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τον Πειραιά, το Λαύριο, τη Θεσσαλονίκη, τη Λέσβο, τη Σάμο αλλά και τον Τσεσμέ της Τουρκίας. Τέλος, η πόλη της Χίου συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια και με τα κοντινά νησιά Οινούσσες και Ψαρά.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.chios.gr

Για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια δείτε εδώ: http://www.chioswalking.gr. Τέλος, εάν κλείσετε τα αεροπορικά εισιτήρια 1 με 2 μήνες πριν την αναχώρησή σας θα επιτύχετε καλύτερη τιμή.

 • Τα ταξί είναι ένας φθηνός και βολικός τρόπος να μετακινηθεί κανείς οπουδήποτε στη Χίο. Για κοντινές αποστάσεις η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το ταξίμετρο, ενώ για μακρινότερες εκδρομές μπορεί κανείς να συμφωνήσει εκ των προτέρων για την τιμή. Το ταξί είναι ίσως ο πιο εξυπηρετικός τρόπος μετακίνησης στη Χίο. Πιάτσα ταξί υπάρχει στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ταξί περιμένουν πάντα στο αεροδρόμιο μετά από αφίξεις και στο λιμάνι όταν έρχεται το πλοίο. Επίσης, μπορεί κανείς να καλέσει ράδιο-ταξί με ή χωρίς ραντεβού. Τηλέφωνα των ραδιοταξί (24 ώρες): (22710) 41111, 43312, 43313
 • Με αστικά λεωφορεία (μπλε) στην πόλη και τις κοντινές περιοχές. Οι κύριες γραμμές είναι προς το Βροντάδο (βόρεια) και προς τον Καρφά, τον Κάμπο και τα κοντινά χωριά (νότια).

Η αφετηρία των αστικών λεωφορείων βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης.

Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Σγούτα 1, 82100 Χίος, τηλ (22710) 23086.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://chioscitybus.gr

 • Με το υπεραστικό ΚΤΕΛ (πράσινα λεωφορεία) σε όλο το νησί. Η αφετηρία των υπεραστικών λεωφορείων βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία, πίσω από το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, Οδ. Βλατταριάς 13. Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Πετροκόκκινου 4, 82100 Χίος, τηλ (22710) 24257, 27507, fax. (22710) 43166. Για περισσότερες πληροφορίες, http://ktelchios.gr

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά τα δρομολόγια λεωφορείων της Χίου καθώς και σημαντικές πληροφορίες για το νησί.

http://www.chioslife.gr

Μερικά από τα πολλά αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτεί κάποιος στη Χίο είναι το σπήλαιο Ολύμπων. Το σπήλαιο των Ολύμπων βρίσκεται στη κεντρική περιοχή του Δήμου των Μαστιχοχωρίων, πολύ κοντά στο χωριό Ολύμποι. Έχει μέγιστο βάθος 57 μέτρα, σε υψόμετρο 100 περίπου μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Η αρχή της δημιουργίας του τοποθετείται στο Ανώτερο Ιουρασσικό (πριν 150 εκατομμύρια χρόνια) ενώ η ολοκλήρωση του κατά το Κενοζωϊκό (πριν 50 εκατομμύρια χρόνια). Ο ασβεστικός του διάκοσμος βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση δημιουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22710 93364, 694 7370372 ή 694 7370376 (http://www.chiosnet.gr).

Επίσης το κάστρο της Χίου είναι ένα αξιοθέατο που πρέπει να επισκεφτεί κανείς. Ένα εξαιρετικό κάστρο με μεγάλη ιστορία, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Τα μουσεία της Χίου:

 • Αρχαιολογικό Μουσείο: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Μιχάλων 10, τηλ.: 22710 44239, 22710 44560, Fax: 22710 44650.
 • Ιστορίας και Φυσικής: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Φιλίππου Αργέντη, τηλ.: 22710 22786, 22710 44521.
 • Ναυτικό Μουσείο Χίου: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Ατσικής (Στεφάνου Τσουρή 20), τηλ.: 22710 44139-40-41.
 • Παλάτι Ιουστινιάνι: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Είσοδος Φρουρίου, τηλ.: 22710 22819, 22710 44238.
 • Μουσείο Γιαλούρη: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Βενιζέλου 73, τηλ.: 22710 43360.
 • Πινακοθήκη – Λαογραφική Συλλογή Aργέντη: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ.Αδαμαντίου Κοραή 2, τηλ.: 22710 44246.
 • Δημοτική Πινακοθήκη: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ.Ανδρέα Συγγρού 1, τηλ.: 22710 43830.
 • Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Γυμνάσιο Καλλιμασιάς, Καλλιμασιά, τηλ.: 22710 51373 (σχολείο), 22710 51238.
 • Βυζαντινό Μουσείο: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Πλατεία Πλαστήρα (Βουνακίου), τηλ.: 22710 26866, 22710 44228.
 • Εκκλησιαστικό Μουσείο Κουρουνίων: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ. Δημοτικό Σχολείο Κουρουνίων, τηλ.: 22740 71469.
 • Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών: Διεύθυνση και τηλέφωνα: Οδ.Οινούσσες, τηλ.: 22710 55182. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.chios24.gr
 • Το Μουσείο Μαστίχας Χίου: βρίσκεται στο Πυργί Θέση Ράχη (Τεπέκι), 82 102  Τηλ.: 22710 72212. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.athinorama.gr

Εκτός από τα μουσεία, αξίζει να μιλήσουμε και για τα πολιτιστικά κέντρα της Χίου. Το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο αποτελεί την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του νησιού και ιδρύθηκε το 1980. Στόχος του είναι η προώθηση της τέχνης και της επιστήμης ως παραγόντων επιμόρφωσης και βελτίωσης των όρων ζωής, όπως και η διασύνδεση του νησιού με φορείς εκτός Χίου στο επίπεδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και εν γένει του πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει πραγματοποιήσει σειρά επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ενώ στο πλαίσιό του λειτουργούν καλλιτεχνικά εργαστήρια. Επίσης από το 1989 λειτουργούν εργαστήρια, στα οποία παιδιά και ενήλικες αναζητούν δημιουργική ενασχόληση ή εκφράζουν τις δεξιότητές τους καθοδηγούμενοι από άξιους δασκάλους.

Περισσότερα για το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο θα βρείτε εδώ: http://homerion.gr/

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής” είναι μία από τις μεγαλύτερες, παλαιότερες και πιο αξιόλογες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας, με χρονική αφετηρία το 1792. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων, χειρόγραφων και άλλων ανεκτίμητων θησαυρών του έντυπου λόγου. Η Βιβλιοθήκη προσφέρεται για πολλές δράσεις, όπως επιστημονική έρευνα και μελέτη, αλλά και για απλή περιπλάνηση στους χώρους της και στους πολύτιμους θησαυρούς της.

Κάποια από τα πιο γνωστά έθιμα της Χίου είναι: Ο ρουκετοπόλεμος του Βροντάδου. Το έθιμο των ρουκετών έχει τις ρίζες του στους χρόνους της τουρκικής κατοχής, λαμβάνει χώρα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Πρόκειται για μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες ενορίες της πόλης, αυτής του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής στο Βροντάδο, αυτοσχέδιες ρουκέτες με στόχο το καμπαναριό της “αντίπαλης” εκκλησίας. Αρχικά, οι κάτοικοι των δύο ενοριών των εκκλησιών που βρίσκονται αντικριστά, έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με το πέρασμα του χρόνου αυτά εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες ρουκέτες – βεγγαλικά, που κατασκευάζουν οι ίδιοι. Η προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει σχεδόν αμέσως μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες την επόμενη χρονιά. Το βράδυ της Ανάστασης στο Βροντάδο χιλιάδες ρουκέτες θα πέσουν και θα κάνουν τον ουρανό να αλλάξει χρώμα!

Ο Αγάς. Το έθιμο του Αγά είναι ένα από παλαιότερα της Χίου και αναβιώνει κάθε Καθαρά Δευτέρα στην κεντρική πλατεία διαφόρων χωριών. Πρόκειται για μία παράδοση που έχει τις ρίζες της στην τουρκοκρατία, όταν οι Τούρκοι πασάδες που διοικούσαν τα Μαστιχοχώρια επέβαλαν ιδιαίτερα σκληρές ποινές. Στη σύγχρονη εκδοχή του, το πρωί της Καθαρής Δευτέρας ένας ντόπιος μεταμφιέζεται σε Αγά και, μαζί με το επιτελείο του (αστυνομικούς, ζαπτιέδες, εισαγγελέα), μετά από μία πανηγυρική είσοδο στο χωριό, κάθεται στη θέση του και δικάζει τους παρευρισκομένους. Η δίκη περιλαμβάνει πειράγματα, σάτιρα και καυστικό χιούμορ. Φυσικά, κανείς δεν αθωώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης, ενώ η πιο συνηθισμένη ποινή που επιβάλλει ο Αγάς είναι ο “ακάβαλος”, δηλαδή χτυπήματα με ένα πλαστικό ρόπαλο! Τη δίκη ακολουθεί γλέντι με παραδοσιακούς χορούς. Στο έθιμο, όπως και στα περισσότερα αποκριάτικα έθιμα, έχουν προστεθεί και Διονυσιακά στοιχεία, μασκαρέματα και σατυρικά τραγούδια, ενώ στο τέλος της ημέρας, ο Αγάς οδηγείται στην πυρά.

Τα καραβάκια : Στη Χίο, την καινούργια χρονιά την υποδέχονται με τα καραβάκια. Είναι ένα έθιμο αντάξιο της ναυτικής παράδοσης του νησιού. Κάθε χρόνο ομάδες νεαρών, από διάφορες γειτονιές του νησιού, συγκεντρώνονται στην πλατεία Βουνακίου παρουσιάζοντας τα ξύλινα καραβάκια τους με τα φουγάρα τους, τα κανόνια τους και με τη συνοδεία παινεμάτων και μουσικών οργάνων. Τα παινέματα είναι κάλαντα και ευχές με αρκετή δόση σάτιρας ειδικά για την πολιτική επικαιρότητα. Στο τέλος της παρουσίασης βραβεύεται η καλύτερη ομάδα, η οποία το περιφέρει θριαμβευτικά στις γειτονιές της πόλης τραγουδώντας τα παινέματα.

Περισσότερα έθιμα της Χίου μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.chios.gr

Εκτός από τα έθιμα που έχει η Χίος, πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή του νησιού αποκτούν και τα πανηγύρια της, με αποτέλεσμα το νησί τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά τον Αύγουστο, να μετατρέπεται σε μια απέραντη γιορτή.

Η αφορμή είναι συνήθως κάποια θρησκευτική γιορτή αφού κάθε χωριό έχει και έναν Άγιο να τιμήσει. Την ημέρα της γιορτής του, στην πλατεία του χωριού στήνονται μεγάλα τραπέζια, που φιλοξενούν τους επισκέπτες. Το γλέντι ξεκινά το βράδυ, και η διασκέδαση συνεχίζεται μέχρι το πρωί, με τη συνοδεία μουσικής από τοπικές ορχήστρες.

Τα μεγάλα πανηγύρια που αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς του νησιού είναι το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλλας στις 22 Ιουλίου και της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Άλλα πανηγύρια στη Χίο θα βρείτε εδώ: http://www.chioslife.gr

   • Γενικό Νοσοκομείο Χίου τηλέφωνο: 2271 350100.
   • Τηλέφωνα ασφάλειας : Διοικητή, (22710)81540. Αξιωματικός Υπηρεσίας, (22710)81544. Γραμματεία (22710)81542.
   • Τηλέφωνα αστικών λεωφορείων: (22710) 23086.
   • Τηλέφωνα υπεραστικό ΚΤΕΛ: (22710) 24257, 27507.
   • Τηλέφωνα ταξί: 2271200112.
   • Τηλέφωνα των ραδιοταξί: (22710) 41111, 43312, 43313.


   Τηλέφωνα για της Υπηρεσίες του Δήμου Χίου θα βρείτε στο παρακάτω link: http://www.chioscity.gr

Χάρτης

Φωτογραφίες