Ελληνο-Βρετανικό πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας για Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνικών Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Βρετανικό Συμβούλιο Ελλάδας, εγκαινιάζει πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων υποτροφιών για σπουδές και έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αιτήσεις είναι πλέον ανοιχτές.

Χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να επωφεληθούν από δομημένη παρακολούθηση και ερευνητική πρακτική άσκηση σε Βρετανικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων και πρέπει να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο–Απρίλιο 2022.

Οι συνολικά 44 δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ακαδημαϊκές σχέσεις και συνεργασίες, να ενημερωθούν για τις νέες και εναλλακτικές ακαδημαϊκές μεθόδους και πρακτικές, και να χρησιμοποιήσουν τους εξαιρετικούς πόρους μερικών από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια διεθνώς.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 (23.00 ώρα Ελλάδας).
Όλες οι κινητικότητες πρέπει να έχουν ξεκινήσει μέχρι και την Πέμπτη 31

Μαρτίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε από την Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Downloads
Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Share This Post

Recent Posts

Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση

Read More »

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated