Ελληνο-Βρετανικό πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας για Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνικών Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Βρετανικό Συμβούλιο Ελλάδας, εγκαινιάζει πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων υποτροφιών για σπουδές και έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αιτήσεις είναι πλέον ανοιχτές.

Χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να επωφεληθούν από δομημένη παρακολούθηση και ερευνητική πρακτική άσκηση σε Βρετανικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων και πρέπει να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο–Απρίλιο 2022.

Οι συνολικά 44 δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ακαδημαϊκές σχέσεις και συνεργασίες, να ενημερωθούν για τις νέες και εναλλακτικές ακαδημαϊκές μεθόδους και πρακτικές, και να χρησιμοποιήσουν τους εξαιρετικούς πόρους μερικών από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια διεθνώς.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 (23.00 ώρα Ελλάδας).
Όλες οι κινητικότητες πρέπει να έχουν ξεκινήσει μέχρι και την Πέμπτη 31

Μαρτίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε από την Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Downloads
Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated