ΔΠΜΣ «Θρησκεία και Παιδεία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επαναπροκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή 23 φοιτητών/τριών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία».

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις “Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία”.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 24/7/2023 έως 10/8/2023 ηλεκτρονικά στο e-mail: σε ενιαίο αρχείο PDF. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της υποψηφιότητάς τους οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν εντός τριών (3) ημερών επιβεβαίωση λήψης της υποψηφιότητάς τους. Αν δεν λάβουν την ηλεκτρονική αυτή επιβεβαίωση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. Παν/μιου Κρήτης. τηλεφωνικώς στο 28310-77652.

Η εξέταση της ξένης γλώσσας για όσους χρειαστεί θα γίνει θα γίνει δια ζώσης την Παρασκευή 8/9/2023 και ώρα 10.00 π.μ. στο Ρέθυμνο και στην Θεσσαλονίκη αντίστοιχα σε αίθουσες των δυο Τμημάτων.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες θα κληθούν για συνέντευξη την Δευτέρα 18/9/2023 και ώρα 09.30. Η συνέντευξη θα γίνει από την Επιτροπή ηλεκτρονικά (μέσω Skype ή με epresence). Όσοι επιλεγούν θα φέρουν και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ενδεχομένως θα τους έχουν ζητηθεί.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται στο τηλ. από την κ Παυλάκι (10:30 -13:30) τηλ. 28310 77709, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated