ΔΠΜΣ «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., ως επισπεύδον σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα».

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:
Α. Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές
Β. Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης

Δεκτοί για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ΔΠΜΣ γίνονται:

(α) για την ειδίκευση Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», κάτοχοι πτυχίου Εικαστικών Τεχνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κατ΄ εξαίρεση, στο ΔΠΜΣ μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι/απόφοιτες άλλων Τμημάτων, με την προυπόθεση ότι, πέραν των προβλεπόμενων απαιτούμενων προσόντων, το υποβαλλόμενο αναγνωρισμένο έργο των υποψηφίων τεκμηριώνει υψηλό βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται στον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων να προστεθούν ορισμένα βασικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΔΠΜΣ.

(β) για την ειδίκευση Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτωντης ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστέλλουν την αίτησή τους από 20/1/2023 έως 15/2/2023 με ταχυμεταφορά (κούριερ) και με ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στην παρακάτω διεύθυνση:

Για το ΔΠΜΣ Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα
Υπ, όψιν κας Π. Μαστοροδήμου
Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Διοίκησης, Ιος όροφος, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
(τηλ. 2310-995069, e-mail:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated