ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική» (Counselling) των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί συμπληρωματική εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την κάλυψη κενών θέσεων με την εισαγωγή δεκατριών (13) φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ανωτέρω ΔΠΜΣ είναι διετές, οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη «Συμβουλευτική» με τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις: «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία». Η Ίδρυση του ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» εγκρίθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με την υπ΄ αρ. 259/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2980/20-07-2020, τ.Β’] και ο Κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 260/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2924/17-07-2020, τ.Β’].

Με την παρούσα συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εισαχθούν δεκατρείς (13) φοιτητές/ριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ως εξής:

  • οκτώ (8) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»
  • πέντε (5) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από 20/7/2022 έως και 26/8/2022. Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος  παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated