ΔΠΜΣ «Οθωμανική Ιστορία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οθωμανική Ιστορία» που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 8 Απριλίου μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

H υποβολή της αίτησης εισαγωγής στο πρόγραμμα και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας στην οποία οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να συμπληρώσουν την αίτηση εισαγωγής, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ως αρχεία τύπου pdf με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ και συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ), και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Οθωμανική Ιστορία» και τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών σε αυτό, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. Αναστασία Τζανουδάκη, τηλ. 2831077379,
email . Μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated