ΔΠΜΣ «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου Διιδρυματικού, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις».

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται, τις ημέρες Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις διαλέξεων με φυσική παρουσία, αυτές πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται τέλη φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ είναι 2950€ με δυνατότητα εκπτώσεων ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.
Στα πλαίσια επιβράβευσης της Αριστείας με κριτήριο το βαθμό Πτυχίου προβλέπονται υποτροφίες Αριστείας πλήρους και μερικής απαλλαγής διδάκτρων.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να παρακολουθήσουν το παρόν Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αναγνωρίζοντας έως και 28 διδακτικές μονάδες (ECTS) ή εναλλακτικά έως και τέσσερα (4) μαθήματα του Π.Μ.Σ στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» με ανάλογη μείωση των τελών φοίτησης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://econophysics.uth.gr

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/5/2022 – 21/7/2022

Συνεντεύξεις: Παρασκευή 22/07/2022 και εξ αποστάσεως

Γραμματεία
28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, Ισόγειο, Γραφείο Ι8), 38333, Βόλος
Τηλ. γραμματείας: 2421006349
e-mail:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated