ΔΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας –Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνουν τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (Master) με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα».

Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν την αίτηση τους και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ – Master) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων.

Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στα 4.000 ευρώ (συνολικής φοίτησης) τα οποία θα καταβάλλονται σε 4 ισότοπες δόσεις( 1.000€/δόση) στην Έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού Εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από 18/05/2022 έως και 26/09/2022 μαζί με τα δικαιολογητικά. Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα» με τους εξής τρόπους:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated