ΔΠΜΣ «MBA Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «MBA Στρατηγική Διοίκηση Ανταγωνιστικότητα» που ξεκινά από το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (MΒΑ in Strategic Management and Competitiveness), με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management)
β) Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Competitiveness and Development Strategies)

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated