ΔΠΜΣ «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσουν θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δι ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία», που οργανώνουν από κοινού.

Το Δ.Π.Μ.Σ φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει κοινοτικά στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις σύνθετες κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο. Στρατηγικός στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία στελεχών με ερευνητικές και οργανωτικές δεξιότητες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν αφενός να ερμηνεύουν και να αναλύουν κοινωνικές καταστάσεις και προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και αφετέρου να μπορούν να παρεμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες για τη διαμόρφωση μηχανισμών και παρεμβάσεων που οδηγούν σε διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής. Οι απόφοιτοι/ες του ΔΜΠΣ «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» θα μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τομέων της κοινοτικής εργασίας και της Κ.Α.Λ.Ο. (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) συμβάλλοντας στη συγκρότηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών συνεργατικών εγχειρημάτων από τα κάτω.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση υποχρεωτική, ενώ το 30% των μαθημάτων μπορούν να διδάσκονται εξ αποστάσεως.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/08/2022 έως 10/09/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated