ΔΠΜΣ «Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη – Υδροπονία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη – Υδροπονία» του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ σε συνεργασία με το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στόχοι μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

  • Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων,
  • Μείωση των εισροών ενέργειας,
  • Μείωση των χημικών εισροών,
  • Καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων,
  • Αναδιάρθρωση του φυτικού κεφαλαίου, και
  • Ιχνηλασιμότητα, τυποποίηση και πιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων.

Κάνε την αίτησή σου https://bit.ly/kyk-eap έως 31-8-2023

Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία
προκήρυξη 2023-2024

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated