ΔΠΜΣ «Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» (ΦΕΚ 4357/Β/5-10-2020).

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η εκπλήρωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επιστημών Υγείας.
Συγκεκριμένα, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κλινική πιστοποίηση κι αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται τόσο στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα, όσο και την εκδήλωση των ασθενειών. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο που σχετίζονται με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη θεραπευτικών προϊόντων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διετή διάρκεια και απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ακριβείας, Μεταφραστικής Έρευνας και Θεραπευτικής» στους συμμετέχοντες φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών τους. Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής, εργαστηριακές ασκήσεις (rotations) και την εκπόνηση/συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές στο πρόγραμμα αντιστοιχούν σε 120 διδακτικές μονάδες (ECTS), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται τα Σαββατοκύριακα, διά ζώσης και εξ ́ αποστάσεως, ανάλογα με τις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες.

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά έως και 12/9/2023.

Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει στις 19/9/2023.

Οι εγγραφές θα γίνουν το διάστημα από 20/9/2023 έως και 29/9/2023.

Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται στις 8/10/2023.

Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη παρακάτω:

Προκήρυξη_2023-ΠΜΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Share This Post

Recent Posts

To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2023 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και την International Society for Art, Science

Read More »

ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated