ΔΠΜΣ «Ιατρική Ακριβείας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 την εισαγωγή,κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στο ΔιατμηματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» (ΦΕΚ 4357/Β/5-10-2020).

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η εκπλήρωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Συγκεκριμένα, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κλινική πιστοποίηση κι αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται τόσο στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα, όσο και την εκδήλωση των ασθενειών. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο που σχετίζονται με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη θεραπευτικών προϊόντων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διετή διάρκεια και απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ακριβείας, Μεταφραστικής Έρευνας και Θεραπευτικής» στους συμμετέχοντες φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών τους. Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής, εργαστηριακές ασκήσεις (rotations) και την εκπόνηση/συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές στο πρόγραμμα αντιστοιχούν σε 120 διδακτικές μονάδες (ECTS), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται τα Σαββατοκύριακα, διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες.

Σημαντικές ημερομηνίες
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά έως και 12/9/2024.
Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει στις 20/9/2024.
Οι εγγραφές θα γίνουν το διάστημα από 20/9/2024 έως και 27/9/2024.
Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ορίζεται στις 7/10/2024.
Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated