ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία και Διοίκηση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Φιλοσοφία και Διοίκηση του Ε.Κ.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (ανεξαρτήτως σχολής, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ.), λειτουργεί Παρασκευή (17.00-21.00) και Σάββατο (09.00-13.00) και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Παρακαλούμε εστιάστε στα ακόλουθα βασικά στοιχεία του μεταπτυχιακού «Φιλοσοφία και Διοίκηση»:

  • Μαθήματα Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Φιλοσοφίας
  • Full time πρόγραμμα σπουδών 3 εξαμήνων
  • Part time πρόγραμμα σπουδών έως 6 εξάμηνα
  • Ευελιξία φοίτησης
  • Blended learning (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)
  • Μαθήματα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί
  • Νέο Up – skilling program σε συνεργασία με το Executive Education του ΕΚΠΑ
  • Δίδακτρα: 3.600 €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο και το 210 7277880, ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Οι πλήρεις υποψηφιότητες θα εντάσσονται σε διαδικασία προεπιλογής πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated