ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η φιλοσοφία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ενδυνάμωσης, της χειραφέτησης και της συλλογικής δράσης. Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, της αυξανόμενης αβεβαιότητας, των κοινωνικών κρίσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων, εμφανίζονται νέες και επείγουσες ανάγκες για δημιουργική, κοινωνική και καλλιτεχνική παρέμβαση, για νέα συμμετοχικά εργαλεία έρευνας και σχεδιασμού. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», μέσω της θεωρητικής και της εργαστηριακής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών, στοχεύει στην ανάπτυξη αυτών των νέων συμμετοχικών εργαλείων με προσανατολισμό στην κριτική προσέγγιση, την κοινωνική αλλαγή, και την καλλιτεχνική πρακτική. Η καλλιτεχνική πρακτική συλλαμβάνεται μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και μια βιωματική διαδικασία που αναδεικνύει το εικαστικό αντικείμενο ως αντικείμενο συνάντησης ανθρώπων, και όχι ως απλή καλλιτεχνική δεξιοτεχνία.

Ερευνητικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ
Αντικείμενα του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε διακινδύνευση ή/και αντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις, β) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών ικανοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνική διαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεων και άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων, στην συνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης, κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ. αφού μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Η ενημέρωση των υποψηφίων για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνεται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ: https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekkt

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated