ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» έως 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας (Συντονιστής – Επισπεύδον Τμήμα) και Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, μαζί με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) προκηρύσσουν 35 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πλήρους φοίτησης στο ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών με σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην πρόληψη και διαχείριση των σύνθετων και πολυπαραγοντικών κλινικών, διατροφικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα χρόνια νοσήματα, την αναπηρία και τη γήρανση μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και με βάση σύγχρονες αρχές ηγεσίας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διαχείρισης των αλλαγών σε επίπεδο οργανισμών.

Απονεμόμενο Δίπλωμα – Ειδικεύσεις: Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας.
  • Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας.
  • Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας.

Επισήμανση:

  • Για την επιλογή της ειδίκευσης ‘Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας’ απαιτείται προπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική Εργασία.
  • Για την επιλογή της ειδίκευσης ‘Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας’ απαιτείται προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό υπόβαθρο στη διατροφή ή/και γενικότερα στην υγεία του ανθρώπου.

Τέλη φοίτησης: Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο και 2.700 ευρώ συνολικά. Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής έως του 30% των φοιτητών/τριών, εάν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του σχετικού νόμου (άρθ. 86, Ν. 4957/2022). Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγή. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated