ΔΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα «Βιοτεχνολογία» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος, και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάση κριτηρίων που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

από 21/08/2023 έως 29/09/2023

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Π.Μ.Σ. e-mail: επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την Αίτηση Υποψηφιότητας και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated