ΔΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα «Βιοτεχνολογία» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος, και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάση κριτηρίων που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

από 21/08/2023 έως 29/09/2023

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Π.Μ.Σ. e-mail: επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την Αίτηση Υποψηφιότητας και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated