Διεθνές βραβείο για την Επιστημονική Ομάδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Διεθνές Βραβείο, στο πλαίσιο της απονομής των «Simcyp 2021 Academic Awards» της κοινοπραξίας Simcyp, απέσπασε η ομάδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ για δεύτερη χρονιά.

Οι βραβευθέντες Γεώργιος Μυστρίδης, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής και Ιωάννης Βιζιριανάκης, Aν. Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, απέσπασαν το Βραβείο στην κατηγορία για την πιο αποτελεσματική πρόταση στην εκπαίδευση «The Most Effective Teaching Application».
Στο Simcyp Consortium συμμετέχουν περισσότερες από 35 φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρίες, καθώς και περισσότερα από 100 ακαδημαϊκά ινστιτούτα από όλο τον κόσμο, τα οποία χρησιμοποιούν τον προσομοιωτή Simcyp στην έρευνα και την εκπαίδευση. Ο προσομοιωτής, αναφέρεται στη μοντελοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού στη βάση της φυσιολογίας, έτσι ώστε να προβλέπεται η φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική και φαρμακογονιδιωματική συμπεριφορά των φαρμάκων και να ενισχύεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Αποτελεί μία από τις πλέον καινοτόμες και φιλόδοξες προσπάθειες στο χώρο των φαρμάκων τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω της χρήσης του προσομοιωτή, αποτελεί επίσης κεντρικό στόχο του Simcyp Consortium.
Η αξιοποίηση του προσομοιωτή Simcyp γίνεται εκτεταμένα και από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς φαρμάκων, όπως FDA, EMA, ενώ ήδη περισσότερα από 80 φάρμακα έχουν κυκλοφορήσει με αξιοποίηση δεδομένων από την εφαρμογή του. Πολλές μελέτες πραγματοποιούνται ακόμη και σήμερα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων για τη θεραπεία της Covid-19.

Η διάκριση για δεύτερη χρονιά

Το βραβείο απέσπασε η ομάδα χάρη σε έργο το οποίο πραγματοποιείται στο ΑΠΘ και σχετίζεται με σύγχρονες καινοτόμες εξελίξεις στον ιατροφαρμακευτικό χώρο, με την ανάπτυξη της φαρμακογονιδιωματικής και της εξατομικευμένης ιατρικής/ιατρικής ακριβείας. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί ως ιδέα αλλα και αξιοποίησης και εφαρμογής στο «Εγχειρίδιο Εξατομικευμένης Ιατρικής» του Αν. Καθηγητή Ιωάννη Βιζιριανάκη.

«Αποτελεί μια μακροχρόνια ερευνητική πορεία που ξεκίνησε ως σύλληψη το 1997 και ως αρχική εφαρμογή το 2001, ενώ ενισχύθηκε ως ιδέα με την απόκτηση της πρώτης άδειας ακαδημαϊκής χρήσης της πλατφόρμας Simcyp το 2009. Η παράλληλη ένταξη της ερευνητικής ομάδας μας, στην κοινοπραξία Simcyp με την αξιολόγησή της ως κέντρο αριστείας στον χώρο ανάπτυξης φαρμάκων οδήγησε στις βραβεύσεις το 2019 και το 2021″, δήλωσε ο ίδιος ενώ όπως ενημερώθηκε απο το Simcyp Consortium είναι η μόνη ομάδα που βραβεύεται δεύτερη χρονιά.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος στη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Κλινική Φαρμακοκινητική» για τους 4ετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ απέσπασε για πρώτη φορά το βραβείο το 2019. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω και εφαρμόστηκε στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Βιομηχανική Φαρμακευτική» και «Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική», αποσπώντας τον Οκτώβριο του 2021, για δεύτερη φορά, το συγκεκριμένο βραβείο.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated