Διαδικτυακή ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος “ADVICE”

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα του ερευνητικού έργου “ADVICE: Advancing Digital Competence in Higher Education” που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (αρ. 2020-1-PL01-KA226-HE-096098).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ. στην αγγλική γλώσσα.

Το έργο “ADVICE” αποτελεί μια κοινή προσπάθεια πανεπιστημίων από τέσσερις χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία) με σκοπό να υποστηρίξει τους καθηγητές ανώτατης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα “Digital Competence Learning Hub” για να βοηθήσει τους διδάσκοντες να αποτιμήσουν το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους μέσω της πρόσβασης σε σχετικά εργαλεία και ψηφιακούς πόρους.

Η ημερίδα στοχεύει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, απαντώντας σε καίρια ερωτήματα και προκλήσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες των καθηγητών ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και στην ανάπτυξη ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών για τη συνεργατική
δημιουργία καινοτόμων εργαλειοθηκών για τους διδάσκοντες.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας Zoom με τη δωρεάν εγγραφή σας στο σύνδεσμο: https://app.evenea.pl/event/advicehubonlineteacher/

Συνημμένο, μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας και επιπλέον πληροφορίες για το έργο. Θα είναι τιμή μας να συμμετάσχετε στην ημερίδα, ενισχύοντας τα αποτελέσματα του ερευνητικού μας έργου.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated