ΔΔΠΜΣ “Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών”- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», που συνδιοργανώνουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  στην Αθήνα (Πυροσβεστική Ακαδημία, κ. Κηφισιά) και Θεσσαλονίκη (ΔιΠαΕ,  Σίνδος) με δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία (υβριδικό σύστημα εκπαίδευσης).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 31/08/2022 με τους εξής τρόπους:

  1. Εντύπως στη δ/νση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»

Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

  1. Ηλεκτρονικώς, στo e-mail
  2. Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://mandisastermsc.ihu.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated