Δ.Π.Μ.Σ Βιοεπιχειρείν – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (M.Sc. in Bioentrepreneurship). Θα λειτουργήσουν δύο (2) τμήματα, ένα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα και ένα  στις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, στην Αθήνα.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2022. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι επιλογής φοιτητών, ο πρώτος θα ολοκληρωθεί  στις 10 Ιουλίου 2022 ενώ ο  δεύτερος θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2022. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Αυτοί μπορούν να γίνουν δεκτοί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους πριν την έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού.

 Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2022.

Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια (1.500) € ανά εξάμηνο. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση ) ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα) μέχρι 10 Ιουλίου 2022 για τον Α΄ κύκλο ή μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2022 για τον Β’ κύκλο:

1       Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν που επιθυμούν να φοιτήσουν (Λάρισα ή Αθήνα).

2       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.)

3       Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση  απευθείας από τους συντάκτες τους)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω ή επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated