Νέα

ΠΜΣ «Μεταφραστική Έρευνα στην Βιοϊατρική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με

Read More »

ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρεμιέρα αιτήσεων το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για το νέο, καινοτόμο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και

Read More »

ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσουν για το

Read More »

3ο ΜΙΚΡΟ ΘΕΡΙΝΟ: Η γλώσσα ως πολιτική πράξη

Ο Όμιλος Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, Πολιτισμός και Μ.Μ.Ε» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μ.Μ.Ε. και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού

Read More »

ΠΜΣ «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί

Read More »

ΠΜΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Παράταση προκήρυξης και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο:

Read More »

ΠΜΣ «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ)» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2022-23 στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία” του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του

Read More »

ΔΠΜΣ «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated