Νέα

ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας). Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών

Read More »

ΔτΠΜΣ «Άθληση και Υγεία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔτΠΜΣ) με τίτλο «Άθληση και Υγεία», των τμημάτων Ιατρικής & Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΑΠΘ, που πραγματοποιείται

Read More »

ΔΠΜΣ «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και γίνονται δεκτοί, κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται

Read More »

ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους

Read More »

ΔΠΜΣ «Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη – Υδροπονία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη – Υδροπονία» του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ σε συνεργασία με το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στόχοι μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: Κάνε

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated