Νέα

ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» (http://msc-forest.fwsd.uth.gr), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (http://fwsd.uth.gr),

Read More »

ΠΜΣ «Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου

Read More »

ΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (Master of Science in Tourism Entrepreneurship) προσφέρει στους συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου ειδίκευση σε ζητήματα της

Read More »

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένα Οικονομικά, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος

Read More »

ΔΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του

Read More »

ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν την Τετάρτη

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated