Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», διάρκειας 62 διδακτικών ωρών, το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (100% ασύγχρονη εκπαίδευση). Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κωνσταντίνος Τσιμπούκας (Καθηγητής ΓΠΑ).

Σκοπός

Το πρόγραμμα “Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων”, σκοπό έχει να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο, τα κύρια βήματα που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να γίνει οικονομικά βιώσιμη η επιχείρηση του, σε βάθος χρόνου. Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μια παρουσίαση κύριων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη διαχείριση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του Ελληνικού Γεωργικού και Κτηνοτροφικού Περιβάλλοντος και εν συνεχεία θα καταστρωθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο επιβίωσης στις συνθήκες που θα έχουν οριστεί πρωτύτερα, απαντώντας στους προβληματισμούς και στα ζητήματα που απασχολούν ένα σύγχρονο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο τελευταίο στάδιο, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα παρουσιαστούν μελέτες περιπτώσεων από την αγορά, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν πρακτικά την θεωρητική γνώση που θα έχουν διδαχθεί. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις αγροτικές επιχειρήσεις τους, επιτυγχάνοντας υψηλότερη κερδοφορία.

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Πολλές φορές, οι νέοι επιχειρηματίες που έχουν αποφασίσει να ιδρύσουν μια επιχείρηση στον αγροτικό χώρο, πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις, τεχνικής και οικονομικής φύσης, προκειμένου να επιβιώσουν στο απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωργικό περιβάλλον. Η ίδρυση της επιχείρησης, το νομικό πλαίσιο, το ανθρώπινο δυναμικό, οι διαδικασίες επεξεργασίας των πρώτων υλών, η κατανόηση βασικών οικονομικών καταστάσεων, η εύρεση οικονομικών πόρων, προμηθευτών και πελατών, καθώς και η στρατηγική και η προώθηση του τελικού προϊόντος είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο παραγωγός. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει τις προαναφερθείσες επιχειρηματικές ανάγκες.

Περισσότερα…

Αγροτική Επιχειρηματικότητα Από την Παραγωγή στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated