Αγγλόφωνο ΔΠΜΣ «Logic» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης), η Ακαδημία Αθηνών (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) οργανώνουν ένα νέο, διετές και αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τον τίτλο «Logic». Το νέο πρόγραμμα καλεί τώρα όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε αυτό από το ακαδημαϊκό έτος 2024–25 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας email, με συνημμένα όσα αναφέρονται στη συνέχεια, στη διεύθυνση από τις 20 Μαΐου ως τις 20 Ιουλίου 2024.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Logic» καλύπτει τόσο τη Μαθηματική Λογική όσο και τη Φιλοσοφική Λογική και τη Φιλοσοφία της Λογικής. Επεκτείνεται στη χρήση της Λογικής για τη θεμελίωση των Μαθηματικών, καθώς και στην εφαρμογή της Λογικής σε κεντρικούς κλάδους της Φιλοσοφίας, όπως η Μεταφυσική και η Φιλοσοφία της Γλώσσας. Επίσης, καλύπτει την Ιστορία της Λογικής. Έχει τρεις ειδικεύσεις:

  • History and Philosophy of Logic (M.A.)
  • Logic and Foundations of Mathematics (M.Sc.)
  • Mathematical Logic (M.Sc.)

Στο πρόγραμμα θα διδάσκουν μέλη των τριών συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες από άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά ιδρύματα.

Στο πρόγραμμα «Logic» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Όμως, προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα, χρειάζεται να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση συμβολικών γλωσσών και τυπικών μεθόδων.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Το κύριο μέρος της διαδικασίας θα λάβει χώρα στα μέσα Ιουνίου. Αν δεν υπάρξει κάποια εντελώς απρόσμενη καθυστέρηση στην πιστοποίηση, το πρόγραμμα θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση, δεν επιτρέπεται να γίνει επίσημη υποβολή αιτήσεων. Η προοπτική είναι ότι, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος όσων θα ήθελαν να φοιτήσουν στο πρόγραμμα, θα προετοιμαστεί η κρίση των αιτήσεων, έτσι ώστε οι επίσημες διαδικασίες να γίνουν γρήγορα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όσοι ενδιαφέρονται, λοιπόν, καλούνται να αποστείλουν email στη διεύθυνση επισυνάπτοντας

  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • αντίγραφο πρώτου πτυχίου (αν έχουν αποφοιτήσει)
  • αναλυτική βαθμολογία (αν δεν έχουν αποφοιτήσει, θα πρέπει να προκύπτει από αυτή ότι είναι μεγάλη η πιθανότητα να αποφοιτήσουν τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο του 2024)
  • και ένα σύντομο κείμενο που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όποιος θέλει μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή στη διεύθυνση email που αναφέρθηκε.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated