8 Μαρτίου, 2024

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων

Read More »

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (100% εξ αποστάσεως),

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated