12 Ιανουαρίου, 2024

Διεθνής δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών τουΣυμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισε την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated