2022

ΔΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Η

Read More »

ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 2778/Β’/12.07.2018), το οποίο απονέμει

Read More »

ΠΜΣ «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Read More »

Τα Eλληνικά πανεπιστήμια ανοίγουν τις πόρτες τους σε διεθνείς ακαδημαϊκούς και ερευνητές

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, με όραμα να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας και να οικοδομήσει ένα ζωντανό, χωρίς

Read More »

ΔΠΜΣ «Βιοηθική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Βιοηθική, που οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Read More »

ΔΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγή πτυχιούχων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμες» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Βιολογίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated