2022

ΠΜΣ «Γλωσσολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 13 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία» που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος

Read More »

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 11 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλασικές Σπουδές» που οδηγεί στη λήψη

Read More »

ΠΜΣ «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία» – ΠΑΡΑΤΑΣΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Read More »

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία

Read More »

ΠΜΣ «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (ΤΓΦΠΠΧ – Κομοτηνή) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει συνολικά δεκατέσσερεις (14) θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Read More »

ΠΜΣ «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated