20 Ιουλίου, 2022

ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική» (Counselling) των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου

Read More »

ΠΜΣ «Σπουδές στην κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική γραμματεία»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής έως σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές

Read More »

ΠΜΣ «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 3ο κύκλο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική

Read More »

ΠΜΣ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθησή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated