1 Αυγούστου, 2021

ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 515/17-6-21) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και

Read More »

ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ&ΤΥ) του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated