21 Ιουλίου, 2021

ΠΜΣ Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο

Read More »

ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

H Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την επικείμενη προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Read More »

ΠΜΣ Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated