27 Ιουνίου, 2021

Διιδρυματικό ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του

Read More »

ΠΜΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Τ.Μ.Ε.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated