24 Ιουνίου, 2021

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, δημοσιεύει με την υπ΄ αριθ. 13/02-06-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος την

Read More »

ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σύμφωνα    με    το    ΦΕΚ    2458/τ.Β΄/27-6-2018: Επανίδρυση του    Π.Μ.Σ.    «Περιβαλλοντική    Μηχανική (Environmental  Engineering),  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υποψήφιοι, να  καταθέσουν  τα  έγγραφα  που αναφέρονται παρακάτω για την υποβολή αίτησης αποδοχής στο Π.Μ.Σ. στο ακαδ. έτος 2021-2022: Γενικά στοιχεία υποψηφίου και επιθυμητή ερευνητική κατεύθυνση. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους). Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Πιστοποιητικό

Read More »

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πιστό στην πλούσια επιστημονική του παράδοση και πλήρως ευθυγραμμιζόμενο με το πνεύμα καινοτομίας που διέπει το σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσιάζει τον

Read More »

ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Υποβολή υποψηφιοτήτων : Προϋποθέσεις – Προθεσμίες – Δικαιολογητικά    Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» (Actuarial Science and Risk Management), πλήρους καθώς και μερικής φοίτησης θα δεχθεί αιτήσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, μέχρι και 30/06/2021

Read More »

ΠΜΣ «Επικοινωνία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία».

Read More »

ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Read More »

ΠΜΣ «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated