22 Απριλίου, 2021

ΠΜΣ «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου»- ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με σπουδές μικτής διαδικασίας (ηλεκτρονικής-εξ’ αποστάσεως) με

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated