1 Μαρτίου, 2021

ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για (50) πενήντα ενδιαφερόμενους/ες, στον 1ο κύκλο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated