1ο Διαδικτυακό Συμπόσιο μεταξύ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και Rutgers University

«Χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α.: Ένας κεντρικός στόχος της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων»
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περίπου εκατό ατόμων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε, στις 10 Ιουνίου 2021, το 1ο κοινό διαδικτυακό Συμπόσιο μεταξύ του
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Rutgers University του New Jersey. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την πρώτη αυτή εκδήλωση από μία σειρά κοινών ηλεκτρονικών συμποσίων και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες προγραμματίστηκαν από τα δύο πανεπιστήμια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας, με έμφαση στην επικοινωνία στις υπηρεσίες και στα επαγγέλματα υγείας. Το πρώτο ηλεκτρονικό συμπόσιο επικεντρώθηκε στην έρευνα από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας ασθενών, την επικοινωνία στην υγεία και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.
Ακαδημαϊκό προσωπικό από τα δύο πανεπιστήμια συζήτησε και διερεύνησε νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτές θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες υγείας γενικά, αλλά και ειδικότερα, με βάση την έρευνα που διεξάγεται στα δύο
ιδρύματα.
Στο διαδικτυακό συμπόσιο έγιναν παρουσιάσεις από ερευνητές της Σχολής Επικοινωνίας & Πληροφορίας και της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου Rutgers, καθώς και από ερευνητές της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με νέα τεχνολογικά εργαλεία για την παρακολούθηση της ατομικής υγείας, καθώς και για την υποστήριξη ατόμων που ζουν σε διάφορες συνθήκες πρόσβασης σε υποδομές υγείας, ειδικά στην εποχή της πανδημίας COVID-19.
Η πρόοδος της παγκόσμιας εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της υγείας και το μέλλον της εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και γενικότερα, είναι τα δύο μεγαλύτερα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται η συνεργασία του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Rutgers. Τα δύο ιδρύματα συνεργάζονται στο πλαίσιο του Προγράμματος IAPP (International Academic Partnership Program) Greece, ένα πρόγραμμα υποστήριξης δράσεων συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, που χρηματοδοτήθηκε το 2020 από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης και το Fulbright Foundation, μεταξύ άλλων οργανισμών.
Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Rutgers στοχεύουν στην υλοποίηση του κοινού οράματός τους για την προώθηση διεθνών ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την ανάπτυξη διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενισχύονται από τις νέες τεχνολογίες και την εξ’ αποστάσεως μάθηση, ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των σημερινών φοιτητών.

 

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated