Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 24 πεπραγμένα του 2023

Σε αναλυτικό απολογισμό δράσης προχώρησε η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη συμπλήρωση ενός έτους από τις εκλογές οι οποίες ανέδειξαν νέα Πρύτανη, την Καθηγήτρια Ά. Μπατιστάτου, και 11μελές Συμβούλιο στο Ίδρυμα. Υπό τον τίτλο «24 πεπραγμένα του 2023», ο απολογισμός ξεκινά με αναφορά στο «νέο Δημόσιο Πανεπιστήμιο», το οποίο «οικοδομείται με υπεύθυνη ανάληψη των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Νόμο και με αγαστή συνεργασία και αλληλεπίδραση του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου, της Πρυτάνεως και των Αντιπρυτάνεων, και τη σημαντική συμβολή των Σχολών και των Τμημάτων. Το νέο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οφείλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής εξελισσόμενο και βελτιώνοντας συνεχώς τις λειτουργίες του, όποιες και αν είναι οι αντιξοότητες».

«Διαφάνεια, αμεροληψία, αποφασιστικότητα»

  Η ανάπτυξη του ιδρύματος και η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του συγκροτούν το κεντρικό μέλημα της νέας διοίκησης. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο νέο modus operanti που προωθεί αλλαγή νοοτροπίας. Έμφαση δίδεται σε έννοιες όπως «διαφάνεια», «αμεροληψία» και «αποφασιστικότητα για την υπερνίκηση της αδράνειας, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και των παθογενειών που εμποδίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και των στελεχών». «Σθεναρές» χαρακτηρίζονται οι απευθύνσεις στα υπουργεία και τις αρχές της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης.

Εκπαίδευση, Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια

  Από το αρχείο των πεπραγμένων, ιδιαίτερη σημασία κατέχει η έγκριση από το Συμβούλιο Διοίκησης και την Σύγκλητο του Πρότυπου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, με εστίαση  στη διεπιστημονικότητα, στη διεθνοποίηση, στην εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και στη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επιπλέον η  νεοσυγκροτημένη Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ολοκλήρωσε πρόσφατα τη σύνταξη και του Πρότυπου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Σύμφωνα με το νέο στρατηγικό σχεδιασμό προωθούνται τα Διπλά Διδακτορικά του Ιδρύματος σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής (Universite Clermont-Auvergne, Universite Catholique de Louvain). Εντατικοποιείται η προσπάθεια ανάκτησης/απορρόφησης πόρων υπέρ της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της διεθνοποίησης. Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, ενώ υποβλήθηκαν φάκελοι πιστοποίησης 15 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και προετοιμάζεται η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

  Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε Κεντρική Επιτροπή Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών. Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και ελήφθησαν μέτρα ενίσχυσης του προσωπικού, περιορισμού της γραφειοκρατίας και μείωσης των παρακρατήσεων. Ανασυγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Erasmus και προωθείται η ενεργοποίηση διακρατικών συμφωνιών, και η συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού.  Υπεγράφησαν νέα Μνημόνια Συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, Διεθνείς φορείς και Οργανισμούς, για την ενίσχυση των ερευνητικών/ διδακτικών δραστηριοτήτων, τη διεθνή κινητικότητα διδασκόντων/σκουσών και φοιτητών/τριών. Προηγήθηκαν συνομιλίες με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και επαφές με την γαλλική διπλωματία στην Ελλάδα για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών και της γαλλοφωνίας. Συγκροτήθηκαν προγράμματα Θερινού Σχολείου (Summer Schools), σε συνεργασία με Εργαστήριο του Imperial College London του Ηνωμένου Βασιλείου.

  Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως επιστημονικού και ερευνητικού κόμβου στα Δυτικά Βαλκάνια και την Αδριατική υπογραμμίζεται με την ανάληψη της προεδρίας της UniAdrion (2024-2025). Επιπροσθέτως, εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια ένταξης του Πανεπιστημίου στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή στο Study in Greece και στο Pharos Summit, ενώ ανανεώθηκαν οι σχέσεις με διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, όπως το Ίδρυμα Fulbright. Ενδυναμώθηκαν οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με οργάνωση Study Abroad Programs και Joint Master degrees με τα Πανεπιστήμια George Mason University, University of Florida και Florida Atlantic University, καθώς και νέα συνεργασία με το Department of Epidemiology, Columbia University, Mailman School of Public Health. Συνάφθηκαν σύμφωνα συνεργασίας με UNICEF Ελλάδος, ΕΟΔΥ, ΑΑΔΕ, το Δήμο Ιωαννιτών, τον Δήμο Πωγωνίου κ.ά. Αναβαθμίστηκαν τα προγράμματα και η λειτουργία του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και επαναπρογραμματίστηκαν συμφωνίες με κέντρα Απόδημου Ελληνισμού.

Στήριξη ατόμων με αναπηρία, προαγωγή της ψυχικής υγείας

  Μετά το πέρας της επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η συνέχιση της λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης προς όφελος των φοιτητών του ΠΙ στηρίχτηκε με κονδύλια του ιδρύματος. Σε άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης και ο ΕΛΚΕ υπέβαλαν πρόταση για την απορρόφηση σημαντικής χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έγινε εισήγηση σε ΥΠΑΙΘΑ και Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη/προαγωγή της ψυχικής υγείας των φοιτητών.

Φοιτητική στέγη

  Προτεραιότητα δόθηκε στο κοινωνικά ευαίσθητο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Μετά από χρόνια, έγινε συστηματική καταγραφή των δωματίων/φοιτητικών κατοικιών και των διαμενόντων και ανακτήθηκαν περισσότερα από 150 εγκαταλελειμμένα δωμάτια. Επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες ανάκτησης και επισκευής και με διαφανείς διαδικασίες επιλογής, παραδόθηκαν σε νέους φοιτητές συνολικά 270 δωμάτια, πολύ έγκαιρα, ενώ και άλλες επισκευές συνεχίζονται. Η βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών περιλαμβάνει την φροντίδα των Πανεπιστημιουπόλεων. Στην Πανεπιστημιούπολη Α απομακρύνθηκε μακροχρόνιος καταπατητής και αντιμετωπίστηκαν ανάγκες διαχείρισης πρασίνου, ειδικά για την καλοκαιρινή περίοδο. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση των αδέσποτων σκύλων, με σεβασμό στα ταλαιπωρημένα ζώα.

Ενεργειακή αναβάθμιση

  Βασικό στόχο αποτέλεσε η ενεργειακή αναβάθμιση των «γερασμένων» κτιριακών υποδομών και η «Πράσινη Μετάβαση» του Πανεπιστημίου. Oλοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής του πρώτου σταδίου Αίτησης Ένταξης στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ». Δεσμεύτηκε προϋπολογισμός για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή αυτοδυναμία, ενώ εκδόθηκαν για πρώτη φορά τα  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και πραγματοποιήθηκε ο Α΄ ενεργειακός έλεγχος των κτιρίων. Υποβλήθηκαν στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας τα Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου όλων των κτιρίων.

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

  Ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών. Επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο διαχείρισης έργων και του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης. Ολοκληρώθηκε ο Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου κ.ά. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και παρασχέθηκαν διαχειριστικές διευκολύνσεις για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Σχεδιάστηκε ο νέος Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών των Εργαστηρίων και Κλινικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ενισχύθηκε το πλαίσιο αξιοποίησης της μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, καθορίστηκαν τα κριτήρια για τη δημιουργία τεχνοβλαστών και εγκρίθηκε η δημιουργία του πρώτου τεχνοβλαστού του ΠΙ.  Διαμορφώθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου και το δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, που αναπτύσσονται από το ΠΙ, ενώ ιδρύεται Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού, περιορισμός της γραφειοκρατίας

 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον, συντάχθηκε ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου, οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες και η εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, δρομολογήθηκε η αναβάθμιση της λειτουργίας της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου. Καταγράφηκαν τα κληροδοτήματα και διαμορφώθηκαν διαδικασίες βέλτιστης αξιοποίησης τους, ενώ γίνεται αναδιοργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την καθιέρωση διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αγαθών/ υπηρεσιών. Τηρούνται σχολαστικά οι διαδικασίες ώστε να παρακαμφθούν παθογένειες του τρόπου προμηθειών του δημοσίου και γίνεται συστηματική προσπάθεια για αναπλήρωση χαμένων ευκαιριών και την ανάκτηση χρηματοδοτήσεων.   

  Τέλος, έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων ενεργειακών οφειλών του ΠΙ. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τον πάροχο ενέργειας για την βέλτιστη διευθέτηση των οφειλών, και συγχρόνως επενδύει στην εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης.

*Ολόκληρο το απολογιστικό κείμενο στην ιστοσελίδα του ΠΙ, https://www.uoi.gr/

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated